Świdnik na kartach historii

 • Historia Radia Solidarność (II)
  Świdnicki Lipiec i czasy Solidarności

  Pamięć ludzka posiada tę szczególną cechę, że z biegiem czasu zaciera kontury mocno niegdyś przeżywanych wrażeń i odczuć. Czy ktoś z nas tak naprawdę pamięta jeszcze dzisiaj dokładnie, jak bardzo czuł się sponiewierany i przytłoczony rygorami ciągnącego się w nieskończoność stanu wojennego? Na pewno nikt. Dlatego wspominając początki świdnickiego Radia Solidarność powinniśmy zadać sobie trud przywołania kontekstu, w jakim pojawiło się ono na antenie. Ilu wśród nas bało się wówczas nawet własnego cienia? A jednak znaleźli się tacy, którzy gotowi byli dla wspólnej sprawy pójść na tak wielkie ryzyko.

 • 35.urodziny chóru Tercja
  Kultura

  „Działo się to 21 maja 1980 roku. Klub Złotego Wieku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej istniał już 9 lat, a jego przewodniczącą była Zofia Górowa. Uroczystość Dnia Matki obchodziliśmy inaczej niż zawsze. Tym razem akademię przygotowaliśmy własnymi siłami. Wzięło w niej udział kilka koleżanek, śpiewając piosenki ludowe lub inne w stylu retro, a wszystko to przeplatała poezja o matce pióra M. Konopnickiej. Obecna na spotkaniu Longina Żuk, przewodnicząca Miejskiego Zarządu PKPS w Świdniku, stwierdziła wówczas, że w klubie widzi wiele utalentowanych osób i że dobrze byłoby założyć zespół śpiewaczy złożony z emerytów i rencistów. Inicjatywę podjęto i początkowo zgłosiło się 14 osób. Po kilku miesiącach było już 29…”
  Tak powstanie Chóru Seniora, dzisiejszej Tercji, opisują chóralne kroniki, skrupulatnie prowadzone przez Zofię Górową, Zygfryda Juszczyńskiego i Wiesławę Bochenko. Dalsza historia zespołu, działającego w Świdniku już 35 lat, w tym od 33 w Spółdzielczym Domu Kultury, pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej, to wielu utalentowanych ludzi, niezliczone godziny prób i przejechanych kilometrów, mnóstwo koncertów, nagród i wyróżnień na międzynarodowych oraz ogólnopolskich festiwalach i przeglądach.

 • Historia Radia Solidarność (I)
  Świdnicki Lipiec i czasy Solidarności

  Hasło „Strogow” dla mieszkańców Świdnika to nie tylko imię bohatera filmu „Kurier carski”, co przede wszystkim sygnał tak bliskiego wielu sercom miejscowego radia „Solidarność”. Działało ono z powodzeniem od 1983 do 1988 roku i stanowiło niepowtarzalny w skali kraju (czy tylko?) fenomen. W czasie pięciu lat, mimo nieustających wysiłków wyspecjalizowanego aparatu Służby Bezpieczeństwa, wyemitowało ono w eter z tak niewielkiego terenu ponad czterdzieści audycji. Większość z nich – dla zachowania tradycji – rozpoczynała się tym samym fragmentem filmowej melodii, co audycje „Solidarności” puszczane przez radiowęzeł WSK w okresie legalnego istnienia Związku przed 13 grudnia 1981 roku.

 • W tym roku mija 30 lat od zakończenia produkcji motocykli WSK. Dokument pt. „Kultowa WueSKa” dostępny jest już w zakładce Filmy. Jego autorami są Paulina Niezbecka i Jakub Boczkowski, a wyprodukował go Miejski Ośrodek Kultury.

Wybrane fotografie