Kultura

  • Wiele amatorskich zespołów instrumentalno-wokalnych działało lub działa na naszym terenie. Żaden z nich jednak nie zdobył tylu nagród i wyróżnień na festiwalach muzycznych co zespół „Ikersi" z Zakładowego Domu Kultury przy WSK w Świdniku.

  • W roku 1965, przy Zakładowym Domu Kultury WSK, miłośnik śpiewania Ziemowit Barczyk skrzyknął kilkunastu mężczyzn lubiących śpiewać i powołano zespół śpiewaczy - chór. Pierwszym instruktorem i dyrygentem został Henryk Maruszak, prezesem zespołu Czesław Wierucki.

  • Zaczęło się od "Sanoka 1970". W czasie Festiwalu Zespołów Muzyczno-Wokalnych Polski Południowej, debiutowała tam grupa instrumentalno-wokalna "Ikersi" z Zakładowego Domu Kultury WSK w Świdniku, otrzymując wyróżnienie oraz specjalną nagrodę za aranżację lubelskiej melodii ludowej "Deszczyk szumi".

  • Pożegnaliśmy Wandę Tobołę, współzałożycielkę malarskiej Grupy Kolor, która dała początek Robotniczemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury woj. lubelskiego. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana na Ogólnopolskich Prezentacjach. Od 1974 roku należała do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Trzy kadencje pełniła tam funkcję skarbnika. Za całokształt pracy społecznej i działalność na rzecz kultury otrzymała wiele odznaczeń.

Wybrane fotografie