70 lat orkiestry

Ten rok jest rokiem wielu jubileuszy. Wśród jubilatów jest też orkiestra dęta, znana szerzej jako Helicopters Brass Orchestra, która swoją działalność zainicjowała występem podczas pochodu pierwszomajowego ...70 lat temu!
Z okazji jubileuszu orkiestry, z inicjatywy Świdnickiego Klubu Kolekcjonera, działającego przy bibliotece w Świdniku, Poczta Polska wydała kartę pocztową, którą można kupić w oddziałach pocztowych w Świdniku.
Na początku orkiestrę zakładową prowadził kapelmistrz Edmund Miazgowski, który w 1971 r. odszedł do orkiestry wojskowej, a jego miejsce zajął Henryk Maruszak. Po kilkudziesięciu latach pracy z orkiestrą Henryk Maruszak przekazał batutę bratankowi, Rafałowi Maruszakowi.

prj