Wueska kończy 65 lat!

Kiedyś były marzeniem i towarem deficytowym. W ostatnich latach, wueski wracają do łask. Po­szukują ich kolekcjonerzy i wielbiciele marki. W tym roku, słynny motocykl ze Świdnika, obcho­dzi 65. urodziny. Od środy ma już jubileuszowe logo. Głosowanie na znak graficzny 65. urodzin wueski zostało przeprowadzone na Facebooku, na profilu Zlotu Motocykli WSK i innych. Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się pod koniec sierpnia, ale w tym roku zostanie naznaczone szczególnym jubileu­szem.

- Zależało nam na wyborze logo, które będzie towarzyszyć temu nie­zwykłemu rokowi – mówi Adam Żurek, dyrektor Miejskiego Ośrod­ka Kultury w Świdniku, współorga­nizator corocznych zlotów wuesek. – Przedstawiliśmy użytkownikom profilu kilka propozycji. Najwięcej głosów zyskała ta, która przypomi­na pierwsze logo kultowej maszyny.
Zagłosowało na nie 147 internau­tów. Kolejna z propozycji zdobyła 54 polubienia.
- Wielu motocyklistów zagłosowało również na znak graficzny, w który zostały wkomponowane elementy typowo motocyklowe, czyli kierow­nica i światła - dodaje Bartłomiej Pejo, prezes klubu Motocyklowego „Usarz”, który także współorganizu­je coroczne świdnickie zloty.
Urodzinowe logo będzie wykorzy­stywane do celów promocyjnych zlotu, ale również miasta i powia­tu. Znajdzie się m.in. na firmowym papierze obu instytucji.
- Zastana­wiamy się też nad przygotowaniem specjalnych naklejek i gadżetów z jubileuszowym znakiem - mówi Adam Żurek.
Dokładnie 65 lat temu w WSK Świd­nik powstał pierwszy motocykl. Zie­lona maszyna trafiła do Stanisława Dyńskiego, który własnoręcznie składał jej silnik. Ale zapoczątkowa­ła również erę słynnych motocykli ze Świdnika. W sumie z linii produk­cyjnej w WSK zjechało 2 008 347 eg­zemplarzy, które rozjechały się po całej Polsce i nie tylko. Warto choć­by przypomnieć, że w latach 1973 - 74, Marek Michel na motocyklu WSK 125 typ M06-B3, odbył podróż dookoła świata.
Produkcja zakończyła się w paź­dzierniku 1985 roku. Przez lata mo­tocykle WSK popadły w zapomnie­nie, ale w ostatnim czasie znowu przeżywają renesans. Kolekcjonerzy i miłośnicy marki odnajdują wueski, odnawiają i chętnie je prezentu­ją, między innymi na corocznych Zlotach Motocykli WSK i innych w Świdniku.
kal

Głos Świdnika nr 4/2019