Teksty

 • Z inicjatywy Stronnictwa Demokratycznego w Świdniku w 1990 r. podjęto decyzję budowy Pomnika Konstytucji 3-go Maja w naszym mieście. Ponieważ święto 3-go Maja było świętem patronackim Stronnictwa Demokratycznego, z jego inicjatywy powołano Komitet Honorowy budowy pomnika: Krzysztof Żuk – ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej w Świdniku, Stanisław Skrok – Burmistrz Świdnika, śp. ks. kan. Jan Hryniewicz, Zygmunt Kozak – przewodniczący SD w Świdniku (którego wybrano na przewodniczącego ko), Józef Wroński – prac. Działu Marketingu WSK, Roman Lis – prezes spółki Świd-Trans. Projekt – nieodpłatnie - wykonał Józef Wroński, członek SD.

 • Powstanie miasta i WSK

  Od maja 1950 roku istniała dyrekcja budowy WSK. Na stanowisko dyrektora Dyrekcji Budowy Zakładu WSK powołano w maju 1950 r. inż. Konrada Białego. Stare hangary w Krzesinach koło Poznania zostały zdemontowane i przewiezione do Świdnika. Wiosną 1950 roku podjęli pracę pierwsi budowniczowie. Pojawiły się osiedla mieszkaniowe złożone z murowanych baraków, zlokalizowane obok torów kolejowych oraz we Franciszkowie.

 • Słowo o Giełdzie
  Kultura

  JEŚLI warto jest organizować nadal lubelskie giełdy piosenek, to po to chociażby, by móc wysłuchać takich wykonawców jak w poniedziałkowy wieczór: IKERSÓW i Piotra Suchary. Powie ktoś, że to lokalni wykonawcy. Lecz kto zna u nas i świdnickich IKERSÓW i kto oprócz wieczorów CZARTA słucha doskonałego kabaretowca — Suchorę?

 • Okupacja i pierwsze lata po wojnie

  (…) Zespół „Troll” rozpoczął swą działalność w styczniu 1942 r. Pierwszą akcją było zniszczenie stacji radiowej lotniska Świdnik. Wykonał ją „Mangusto” wraz ze swoim dowódcą, zdając w ten sposób egzamin operatorski.

 • Ryszard Kasperek – Precyzja, Stanisław Kasperek - Fantazja, Janusz Kasperek - Perfekcja

  Jak byłem chłopcem, to miałem wystrugane samoloty z drewna i zrobiłem w ogródku u mamy hangary podziemne, w których schowałem te samoloty kiedy zaczęła się wojna. Potem, jak tu Niemcy byli i słyszałem, że lecą, to wybiegałem z domu, żeby popatrzeć, a jak przelatywali nisko, to uciekałem. Później przyszło wyzwolenie i wówczas widziałem radzieckie samoloty. Zapisałem się na pierwszy kurs szybowcowy teoretyczny w Lublinie (1947), gdzie było ponad 300 młodych ludzi.

 • Realizacja polityki państwowej w warunkach lokalnych
  Życie codzienne w PRL

  Polityka PRL w stosunku do mniejszości narodowych zmierzała do budowy państwa narodowego, etnicznie homogenicznego. Służyły temu masowe migracje i przesiedlenia. Wobec nielicznych mniejszości pozostałych na terenie Polski państwo dążyło do integracji i asymilacji1. Uznano, że Romowie (w odróżnieniu do innych) pozostają poza tymi procesami, więc „problem cygański” uzyskał szczególną rangę.

 • Powstanie miasta i WSK

  Współczesna historia miasta ściśle wiąże się z dziejami Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Znaczenie WSK dla miasta jest nie do przecenienia. To dzięki zakładowi do miasta zaczęła napływać ludność z Lubelszczyzny i pozostałych części kraju. Świdnik uznać trzeba za miasto „planowane” z punktu widzenia genezy i sposobu powstania, a nie „naturalne”, to jest rodzące się w wyniku historycznego rozwoju ekonomicznego.

 • Życie codzienne w PRL

  O Świdniku z początku lat 60, obowiązkach gospodyni domowej i tradycjach wielkanocnych opowiada Joanna Madzelan, która do Świdnika przyjechała wraz z mężem w 1959 roku. Zbudowali dom u zbiegu obecnych ulic: Partyzantów i Wojska Polskiego. Czasy nie były najłatwiejsze, jednak dziś wspomina je z sentymentem.

 • i innych krajów słowiańskich
  Historia terenu

  Władysław Jagiełło nadaje r. 1392 Piotrowi z Moszny sołtystwo dziedziczne we wsi królewskiej Świdnik Wielki (major); otrzymuje on dwa łany z łąkami, karczmę wolną, szósty denar z czynszów, trzeci denar z kar sądowych. Ma on lokować tę wieś na prawie niemieckim, średzkiem (była dotąd na polskiem). Kmiecie mają płacić po 12 gr. pragskich rocznie, sołtys obowiązany do służby wojennej na koniu.