Listowski Marian Narcyz
poeta, żołnierz, wychowawca

Pseudonimy i kryptonimy: Celestyn Ach, (el), (l), (ml), (osa), (oset), Ryszard Widniowiecki, Sam Tom Listos, Sebastian Sęp.

Urodził się 26 kwietnia 1926 r. w Kolonii Widniówka, powiat Krasnystaw, w rodzinie rolniczo-nauczycielskiej. Syn zawodowego wojskowego Adama Listowskiego i nauczycielki Kazimiery z Godlewskich. Od 1932 r. przebywał w Chełmie, gdzie przed wojną ukończył Szkołę Ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym Męskim i I klasę Gimnazjum i Liceum im. S. Czarneckiego. W latach 1942-1944 uczył się w Publicznej Szkole Rzemieślniczej w Krasnymstawie.
Wychowywany był w duchu patriotyzmu. Od początku okupacji aktywnie działał w strukturach konspiracyjnych. początkowo w Szarych szeregach, a po roku 1942 w partyzanckim oddziale AK swojego ojca. W marcu 1943 r. został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej. Był kurierem i uczestniczył w wielu akcjach. W 1944 r. ukończył podchorążówkę AK i we wsi Wielkopole zdał egzamin „małej matury”. Represjonowany wraz z rodziną po roku 1946.

Po wojnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie, a od marca 1945 r. w Liceum Pedagogicznym Męskim w Chełmie, gdzie uzyskał maturę. W drugiej połowie 1946 r. był pracownikiem technicznym w redakcji dwutygodnika „Światło”, w którym zadebiutował publicystyczne. W tym samym roku we wrześniu debiutował w tygodniku „Wieś” i dwutygodniku „Światło”.
Zapisał się też na filologię polską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1947 r. powrócił do Chełma, gdzie został nauczycielem w Szkole Podstawowej dla Pracujących. Jednocześnie pełnił obowiązki korespondenta terenowego „Życia Lubelskiego”.
Przez rok (1949/1950) praktykował jako dziennikarz „Słowa Ludu” w Kielcach.
Kolejno pracował: w 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej TPD w Wałczu, w Koszalinie, w Szkole Podstawowej w Rąblowie (kierownik, 1953-1960), skąd przeniósł się do pracy do Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku.
W 1972 r. eksternistycznie uzyskał dyplom magistra filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 1965-1975 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdniku, po czym wrócił do Liceum Ogólnokształcącego, a w 1982 r. przeszedł na emeryturę.

Poeta, prozaik, publicysta. W różnym czasie współpracował m.in. z: „Kurierem Szczecińskim”, „Głosem Koszalińskim”, „Kameną”, „Ziemią Chełmską” i „Głosem Nauczycielskim”. Członek Grupy literackiej „Pryzmaty” w Chełmie i Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Związany z lubelskim środowiskiem literackim.

Posiadał wiele tekstów powielonych w 15-30 egzemplarzach i w maszynopisach, w tym cykl powieściowy pt. „Nieludzka Komedia”. W ciągu 50 lat działalności opublikował jeden tom liryków „Pod wysokimi drzewami". Jego wiersze ukazywały się w różnych zbiorach, „Wiązanie światłem słowa. Antologia współczesnej poezji (KAW, Lublin 1997), „Na surowym korzeniu” (Świdnik). Po śmierci ukazał się wybór wierszy z różnych lat jego twórczości pt. „Człowiek ... i marmur" (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998)..

Odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wolności i Zwycięstwa (1947), Złotym Krzyżem Zasługi (1959), Złotą Odznaką ZNP i Odznaką Tysiąclecia.
Ojciec poety i dziennikarza, redaktora naczelnego Głosu Świdnika, Cezarego Listowskiego.
Marian Narcyz Listowski zmarł 19 czerwca 1996 r. w Świdniku.

opr. Piotr R. Jankowski na podstawie materiałów przekazanych przez syna, Cezarego Listowskiego