Księska Izabela

Urodziłam się w Świdniku, w rodzinie katolickiej, patriotycznej. Tata był żołnierzem AK, BCH w okręgu krasnostawskim. Mama - długoletnim, zasłużonym, pracownikiem WSK na wydziale motocyklowym.
We wczesnej młodości rozpoczęłam pracę w ogrodzie. Kontakt z przyrodą rozbudził moje zainteresowanie sztuką. Należałam przez wiele lat do Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Organizowano tam plenery, wystawy malarskie. Ukończyłam studia wychowania plastycznego UMCS w Lublinie. W latach osiemdziesiątych rozpoczęłam pracę zawodową w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w Szkole Podstawowej nr 4, w Świdniku.

Prowadząc zajęcia plastyczne wraz z młodzieżą, uczestniczyliśmy w różnorodnych konkursach i zajęciach artystycznych. Brałam udział w ogólnopolskiej wystawie plastycznej dla nauczycieli w Lublinie. Włączyłam się również w życie społeczne miasta Świdnika. Wraz z dziećmi i młodzieżą zainicjowaliśmy spotkania integracyjne z Ośrodkami Terapii Zajęciowej i Szkolno–Wychowawczym w Świdniku oraz imprezy sportowo – kulturalne w hali AVII. Od wielu lat jestem zaprzyjaźniona się z dyrekcją, pracownikami oraz młodzieżą Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Krasnymstawie. Uczestniczę w pracach jury Przeglądów Zespołów Artystycznych z ośrodków społecznych. Wielokrotnie dzieci i młodzież świdnickich szkół występowały dla wychowanków Domu Opieki Społecznej w Krzesimowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach.

Pragnąc pokazać swoje prace plastyczne, nawiązałam pisemny kontakt z Fundacją Kresner – Pollak w Nowym Yorku, dokąd wysyłałam przeźrocza prac przez kilka lat.

Obecnie prezentuję się na wystawach plastycznych RSTK w Świdniku. Lubię śpiewać, a swoją pasję realizuję w chórze „Tercja”. Miło wspominam koncerty na Litwie, Słowacji i Węgrzech. Przez wiele lat byłam członkiem chóru parafialnego przy kościele pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku.