Czogała Jan
Dyrektor WSK Świdnik w latach 1974-1981

Ur. 22 kwietnia 1938 r. w Katowicach
W roku 1974 został dyrektorem naczelnym WSK PZL-Świdnik.

Jego kierowanie zakładem zwiększyło sprzedaż śmigłowców do innych państw bloku wschodniego, a nawet poza obszar wpływu ZSRR, uzyskując w transakcjach cenę trzykrotnie wyższą od tej, jaką proponowali Rosjanie. Zorganizował Zakład Usług Agrotechnicznych dla obsługi polskich PGR-ów, a umożliwiło to także wejście na rynek egipski, nigeryjski, somalijski i hiszpański. W lipcu 1980 r. załoga WSK podjęła strajk, który zakończył się podpisaniem porozumienia i przyjęciem postulatów między Komitetem Strajkowym a stroną, w której uczestniczył dyr. Czogała. Lata 1980-81 były okresem intensywnej pracy nad śmigłowcami: Sokół, Kania, modernizacją Mi-2. Uruchomiona została również cała gama nowych wersji motocykli. Mimo skomplikowanej sytuacji społeczno-politycznej, jaka miała miejsce w Polsce w 1981 roku, dla Świdnika był to okres wzrostu produkcji i eksportu. Zawdzięczać to trzeba mądrej, rozważnej i dość ryzykownej na tamte czasy polityce dyrektora.

Okres legalnej działalności Solidarności był okresem dobrej współpracy z dyrektorem, z którym czasem po kilkugodzinnej burzliwej dyskusji, ale dochodziło zawsze do porozumienia. Kierowanie Zakładem przerwał stan wojenny. 13 grudnia 1981 r. dyrektor Czogała opowiedział się za protestującymi pracownikami. Od pułkownika Ordy dostał rozkaz opuszczenia zakładu i zgłoszenie się w sztabie generała Pieróga. Dyrektor odmówił przyjęcia rozkazu, bo zdawał sobie sprawę, że zakładu i załogi samych pozostawić nie mógł. Został internowany przez Komitet strajkowy.

Po pacyfikacji zakładu Jan Czogała został przewieziony do aresztu milicyjnego w Lublinie przy ul. Północnej. W tym okresie został też usunięty z szeregów PZPR, w uzasadnieniu podano: „za działalność sprzeczną z ideowymi zasadami i statutowymi normami partii”. Groził mu Sąd Wojskowy. Na szczęście nie doszło jednak do tego, śledztwo zostało umorzone, a po przebytych dwóch zawałach otrzymał rentę wojskową.

Wspomnienie J. Czogały do obejrzenia:
http://www.historia.swidnik.net/film-3433

Opracowała Urszula Radek