Wroński Tomasz

Urodził się 5 czerwca 1970 roku w Świdniku.
Rodzice: Anna - była nauczycielka wychowania plastycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdniku, ojciec - Józef, pracował w dziale reklamy PZL Świdnik.
Tomasz Wroński jest absolwentem SP nr 1. W 1990 roku ukończył 5-letnie Technikum Mechaniczne w Świdniku o specjalności budowa płatowców i śmigłowców. Będąc członkiem Amatorskiego Klubu Filmowego Rotor-Film, jako pracę dyplomową zrealizował film pt. „30 lat Zespołu Szkół Technicznych”.
Zaangażowany w Ruch Światło-Życie, uczestniczył w powstawaniu wspólnoty oazowej przy świdnickiej parafii p w. NMP Matki Kościoła.
W 1990 roku wstąpił do Zakonu Kapucynów. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 18 maja 1997 roku - przez posługę JE Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap. - otrzymał w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Lublinie święcenia prezbiteratu a 25 maja 1997 r. odprawił swoją pierwszą Mszę św. w rodzinnej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku.
Przez 4 lata pracował w kapucyńskiej parafii na Poczekajce w Lublinie.
W latach 1999-2001 prowadził audycję „W Sercu Kościoła” na antenie katolickiego Radia Plus Lublin.
Wielokrotny ojciec-przewodnik kapucyńskiej III Grupy Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
W latach 2001-2004 odbył studia specjalistyczne z zakresu komunikacji społecznej (kierunek: telewizja) na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.
Pracował w Rzymie, w Gruzji, a obecnie przebywa w Białej Podlasce.