Wiński Grzegorz Marcin

Urodził się 30 grudnia 1969 roku w Świdniku.
Rodzice: Henryk i Irena. Żona - Renata (z domu Wasilewicz) jest kuratorem sądowym. Mają dwóch synów: Ignacego i Augustyna.
Wykształcenie:
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Socjologia 1994 r.
- Studia doktoranckie KUL, WNS, Katedra Socjologii Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych 1998 r.
Pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdniku jako konsultant socjolog, na KUL jako asystent w Katedrze Socjologii Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, był pierwszym kierownikiem Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku.
Pracował w Urzędzie Miasta Świdnik jako sekretarz miasta. Był inicjatorem wprowadzenia systemu jakości ISO w UM Świdnik i pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Później był sekretarzem w starostwie powiatowym w Świdniku, a następnie rozpoczął pracę w Straży miejskiej w Świdniku.
Wykładowca Instytutu Edukacji Narodowej i Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Silny wpływ na jego poglądy wywarli Władysław Piwowarski i Joachim Kondziela z KUL-owskiej szkoły Katolickiej Nauki Społecznej.
Hobby: filozofia klasyczna i współczesna, antropologia symboliczna, modelarstwo unikatowe, sztuka średniowieczna.