Węs Mariusz

Urodzony w 1966 r. w Świdniku, żonaty (żona Jolanta jest sędzią Sądu Rejonowego w Lublinie), dwóch synów: Michał (ur. 1992) i Marcin (ur. 1997).
Mariusz Węs ukończył historię na UMCS w Lublinie.
Pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych. Dziadek był uczestnikiem kampanii wrześniowej, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie więźniem politycznym (w latach 1952-1956). Ojciec – od początku w NSZZ „Solidarność” - był uczestnikiem strajków w WSK Świdnik.
W latach osiemdziesiątych Mariusz Węs był kolporterem wydawnictw niezależnych, uczestnikiem opozycji antykomunistycznej, członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej, „Solidarności Młodych”. Brał czynny udział w tworzeniu podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek podziemnych władz Komisji Uczelnianej NZS UMCS i Międzyuczelnianej Komisji NZS w Lublinie. Kilkakrotnie zatrzymywany przez SB.
W latach 1992-1993 nauczyciel historii i WOS w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku, którego zresztą sam jest absolwentem.
W 1993 r. pracował jako starszy inspektor ds. szkoleniowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie.
Od 1994 r. pracuje w Sądzie Rejonowym w Lublinie jako kurator sądowy – VI Wydział Rodzinny i Nieletnich. Teren jego działania obejmuje miasto Świdnik.
W 2001 r. kandydował na posła w wyborach parlamentarnych z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Czynnie zaangażowany w pomoc innym ludziom. Członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „Postis”, kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 5 w Świdniku przy Sądzie Rejonowym w Lublinie (praca z tzw. młodzieżą trudną). Od 1995 r. niestrudzony współorganizator dorocznych zabaw choinkowych dla dzieci z rodzin ubogich z terenu Świdnika i okolic. Społeczny członek Rady Zakładowej ZDZ w Lublinie (m.in. organizujący szkolenia dla bezrobotnych).
Członek NSZZ „Solidarność”. Od dwóch kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Kuratorów Sądowych w Sądzie Rejonowym w Lublinie.