Węs Danuta

Urodzona w 1944 r., mężatka. Dwoje dorosłych dzieci: syn Mariusz jest kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Lublinie; córka Małgorzata jest nauczycielem języka angielskiego w jednym z lubelskich liceów ogólnokształcących.
Danuta Węs jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim oraz Pomaturalnego Studium Zawodowego (kierunek pracownik socjalny).
Długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku, ławnik w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
Radna Rady Miejskiej w Świdniku w kadencji 1998-2002 z ramienia Ruchu Odbudowy Polski (przewodnicząca Komisji Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych). Przyczyniła się do utworzenia w Świdniku Miejskiego Centrum Profilaktyki, Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą oraz Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.
Była współautorką Gminnego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Członek stowarzyszenia „Wspólnota Świdnicka”.