Szydło Tomasz

39 lat, żonaty, dwójka dzieci.
Pochodzę z polskiej rodziny pielęgnującej tradycje patriotyczne.

Skończyłem podyplomowe studia „Administracja i zarządzanie” na Wydziale Prawa i Administracji UMCS i CSSA w Lublinie oraz studia podyplomowe Informatyka w zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Studiowałem również filozofię przyrody nieożywionej na kursie doktoranckim na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Jestem magistrem fizyki o specjalności zastosowania fizyki. Studia przygotowaniem pedagogicznym ukończyłem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie. Zdałem również egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa przed komisją Ministra Skarbu Państwa. W szkole średniej zostałem finalistą ogólnopolskiej olimpiady z fizyki, co dało mi wstęp na studia bez egzaminu.
Obecnie jestem drugą kadencję zastępcą Burmistrza ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w Świdniku. Jestem autorem i współautorem wielu, często unikalnych w skali województwa, programów na rzecz miasta i jej mieszkańców Wcześniej byłem Naczelnikiem Wydziału ds. Młodzieży w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Byłem współautorem programów współpracy międzynarodowej młodzieży m.in. Polska –Włochy Pracowałem również na stanowisku dyrektor biura w Kancelarii Senatu. Przez wiele lat pracowałem jako nauczyciel fizyki i informatyki w lubelskich szkołach. Moi uczniowie zajmowali czołowe miejsca w konkursach wojewódzkich.
Od lat młodzieńczych zajmuję się działalnością społeczną, nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Byłem ekspertem Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa, członkiem Rady do Spraw Młodzieży przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Rodziny. Od 20 lat jestem aktywnym instruktorem harcerskim, organizowałem liczne obozy harcerskie szkolenia i kursów. W największym zlocie uczestniczyło kilka tysięcy dzieci i młodzieży z całej Europy. Byłemu uczestnikiem władz skautowych na szczeblu europejskim. Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Unia Młodych". W latach studenckich pracowałem w duszpasterstwie akademickim i współorganizowałem Straż Porządkową w czasie Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w Lublinie Byłem również członek Samorządu Studenckiego i samorządu uczniowskiego w szkole średniej.
Współorganizowałem wybory samorządowe, parlamentarne, prezydenckie, współorganizowałem i prowadziłem liczne szkolenia dla działaczy samorządowych.