Sudoł Ryszard Kazimierz

Urodził się w Lublinie 31 października 1941 r.
Rodzice: Stanisława i Maciej - członek formacji AK podczas II wojny światowej.
Żona – Stanisława, z domu Zalecka.
Wykształcenie:
- Technikum Chemiczno - Mechaniczne w Lublinie (1961),
- kurs kadry kierowniczej w przemyśle TNOiK (1970),
- kurs organizacji i zarządzania w przemyśle TNOiK, (1974),
- kurs w Lubelskiej Szkole Biznesu z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego (1995),
- kurs dla kandydatów na członków RN spółek prawa handlowego (1999).
Kariera:
- kierownik wydziału WSK PZL Świdnik (1961-1995),
- kierownik wydziału Zakładu Narzędziowego w Świdniku (1995-1998),
- burmistrz miasta Świdnika (1998),
- zastępca burmistrza Świdnika do spraw gospodarki komunalnej (od 1999).
Pracownik samorządowy, radny miejski w Świdniku, członek zarządu miasta, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Szczególne osiągnięcia:
- inicjator budowy mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Świdnika,
- inicjator budowy hali sportowej,
- przeprowadzenie procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych,
- współinicjator powstania powiatu w Świdniku.
Publikuje artykuły w prasie lokalnej i wojewódzkiej.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony dla WSK PZL Świdnik".
Członek NSZZ „Solidarność", Ligi Samorządowej Prawicy AWS, Polskiego Związku Działkowców.
Hobby: turystyka międzynarodowa, polityka międzynarodowa, działka, opera i operetka.