Sokołowski Andrzej

Urodził się 22 listopada 1941 roku w Komarowie, woj. lubelskie. Syn Zofii (de domo Jachymek) i Mieczysława, podoficera Marynarki Wojennej, który zginał z rąk UB w 1945 roku.
Żona Jadwiga, z domu Piasecka, jest na emeryturze.
Córka - Dorota, mgr filologii germańskiej UMCS, pracuje jako dyrektor firmy z kapitałem niemieckim. Syn – Krzysztof, żonaty, jedno dziecko, ukończył studia prawnicze na UMCS, pracuje jako adwokat.

Andrzej Sokołowski ukończył Technikum Mechaniczne.
Pracę zawodową rozpoczął w WSK, gdzie pracował 23 lata jako technolog.
W lipcu 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i członek prezydium MKZ w Lublinie, a po wyborach wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” WSK PZL-Świdnik.
Był w grupie osób przygotowujących I Zjazd Delegatów „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego, podczas którego wybrany został członkiem zarządu regionu.
W 1981 roku został wyrzucony z pracy bez prawa powrotu.
W noc stanu wojennego, w czasie realizowania przez milicję akcji o kryptonimie „Jodła", ostrzeżony wcześniejszym aresztowaniem Mariana Smalca, który mieszkał w tej samej klatce, uciekł z mieszkania przy ul. Świerczewskiego (dziś Okulickiego 35/37) do piwnicy, a stamtąd w godzinach porannych udał się do zakładu.
W WSK organizował Komitet Strajkowy, którym kierował aż do pacyfikacji zakładu. Po pacyfikacji opuścił zakład z grupą pracowników.
Ukrywał się, współpracując z członkami podziemnej Komisji.
Wspólnie z Danutą Winiarską i Kazimierzem Susłem założył Regionalną Komisję Koordynacyjną w podziemiu, której przewodniczył.
29 września 1982 roku ujawnił się i podjął dalszą działalność podziemną. Nadzorował kolportaż wydawnictw niezależnych, pisał artykuły do prasy podziemnej (m.in pod pseudonimem „Świdnicki"), koordynował pracę i współpracował z wydawnictwem Grot oraz z Radiem Solidarność Świdnik.
Często przetrzymywany na 48 godzin. W 1984 r. został aresztowany za działalność związkową i osadzony w areszcie na Rakowieckiej w Warszawie. Został zwolniony po kilku miesiącach przetrzymywania.
W 1987 r. został członkiem Komisji Krajowej Koordynacyjnej działającej w podziemiu.
Przeciwko niemu, od 24 września 1981 roku, prowadzona była przez Służbę Bezpieczeństwa (wydział V WUSW w Lubinie) sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Komar".

W 1990 r. Andrzej Sokołowski stanął na czele Komitetu Obywatelskiego w Świdniku, organizując wybory samorządowe, zakończone pełnym sukcesem kandydatów komitetu (zdobyli wszystkie - 28 - mandaty).
Współtwórca pierwszego wybranego w wolnych wyborach zarządu miasta Świdnika.
Obecnie na emeryturze.

opracował Piotr R. Jankowski
źródła:
LU 26943, sygn. IPN 020/840