Soboń Artur

Artur Soboń urodził się w 1977 r. Żona - Katarzyna, dzieci - Martyna, Maria.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku.
Absolwent wydziału humanistycznego KUL (studiował historię, pracę magisterską pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II Rzeczypospolitej obronił w 2001 r. u prof. Ryszarda Bendera) oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego i projektów europejskich UMCS oraz rachunkowości i finansów KUL. W 2011 r. uzyskał magisterium z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Studia doktorskie w Kolegium Nauk Społecznych SGH.
W latach 1998–1999 pełnił funkcję prezesa Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, działającego przy KUL.

Od 2001 r. Artur Soboń był zatrudniony w urzędzie miejskim w Świdniku. Początkowo rzecznikiem prasowym, następnie naczelnik wydziału strategii i rozwoju miasta oraz w 2006 r. sekretarz miasta.
Przed objęciem funkcji sekretarza należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Przymierza Prawicy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Członek stowarzyszenie Bractwo Przyjaciół Świdnika.

W kadencji 2006–2010 był radnym powiatu świdnickiego i nieetatowym członkiem zarządu tego powiatu. Powoływany w skład rad nadzorczych lokalnych przedsiębiorstw, a także rady programowej Polskiego Radia Lublin. Wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP Lublin oraz Przewodniczący rady nadzorczej Lubelskich Fabryk Waga FAWAG SA w Lublinie.

W wyborach samorządowych w 2010 r. i w 2014 r. wybrany na radnego sejmiku lubelskiego. Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł na sejm VIII i IX kadencji.
W wyborach parlamentarnych w 2015 r. kandydował do Sejmu w okręgu lubelskim. Uzyskał mandat posła, otrzymując 16 643 głosy.
7 lutego 2018 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, powierzono mu nadzór nad budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem (Mieszkania +).
W wyborach w 2019 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, otrzymując 28 381 głosów.
W listopadzie 2019 r., po przekształceniach w strukturze ministerstw, przeszedł na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
W grudniu został sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz pełnomocnikiem rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa (wiceminister inwestycji i rozwoju (2018–2019), wiceminister funduszy i polityki regionalnej (2019), wiceminister aktywów państwowych (od 2019)).