Stefaniak Janusz Marek

Urodził się 10 lutego 1954 r. w Bystrzejowicach, woj. lubelskie.
Rodzice: Genowefa i Zbigniew, są na emeryturze. Córka - Monika Zielińska.
Janusz Stefaniak uzyskał tytuł mgr historii na UMCS w 1983 r., a tytuł doktora nauk humanistycznych w roku 1995.
Ukończył również podyplomowe studia filozoficzno-religioznawcze (1988).
Praca:
- Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów. Zakład Budowlano –Montażowy (robotnik magazynowy, magazynier, referent ds. inwentaryzacji i kontroli wewnętrznej, 1976–1984);
- nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i religioznawstwa w Gimnazjum nr 1 w Świdniku (od 1 IX 1984 r.)
Inne osiągnięcia zawodowe:
- nauczyciel dyplomowany (2002),
- pełnienie funkcji eksperta komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (2003).
Hobby: historia Kościoła, literatura, języki obce, motoryzacja.