Olechnowicz Leszek

Urodził się 18 kwietnia 1953 roku w Bychawie. Jego ojciec – Wiktor był przez kilkadziesiąt lat członkiem chóru Arion. Żona - Katarzyna, mgr pielęgniarstwa, pracownik SP ZOZ w Świdniku, wiceprzewodnicząca komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SP ZOZ (była prezes Zarządu Rejonowego PCK w Świdniku). Syn - Maciej Jakub, student IV roku Politechniki Lubelskiej, wokalista zespołu Heders.

Leszek Olechnowicz w latach 1973–78 studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1980 i 1983 był stażystą w Polskim Instytucie Historycznym w Rzymie. Od 1971 roku, ucząc się i studiując pracował jednocześnie jako prezenter dyskotekowy w Świdniku i Lublinie. W 1978 roku został zatrudniony w Zakładowym Domu Kultury w Świdniku na stanowisku kierownika Klubu „Ikar”, który prowadził do1980 roku. Wiosną 1980 r. wyjechał „turystycznie” na ponad pół roku do RFN. W latach osiemdziesiątych pracował w firmach prywatnych, a przez kilka lat prowadził własną działalność. Na dwa lata po raz ostatni powrócił do zawodu prezentera dyskotekowego. W latach dziewięćdziesiątych spróbował swych sił w zawodzie dziennikarskim. Współpracował z działem kultury „Życia” i „Kuriera Lubelskiego” ( w tym ostatnim prowadził m.in. cykl prezentacji i wywiadów z lubelskimi artystami plastykami – m.in. ze świdniczanami Sławomirem Mieleszką, Andrzejem Kapicą i Zbigniewem Woźniakiem). W latach 1995–97 pracował w lubelskim Radio Top, w którym stworzył, bardzo ciepło przyjmowany przez szerokie środowiska twórców i dziennikarzy, niedzielny „Salon Kulturalny”. Na początku 1997 roku został kierownikiem działu kultury Radia Top.

W roku 1998 zaangażował się w kampanię wyborczą na rzecz komitetu Akcji Wyborczej „Solidarność”. W latach 1998-1999 był rzecznikiem prasowym burmistrza i zarządu miasta Świdnika. W 1999 roku został powołany na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. Dzięki współpracy z innymi ośrodkami, zorganizował wiele interesujących wystaw, m.in. „Polska światu papieża dała”, „Stan wojenny - spojrzenie po 20 latach”, „Świątynie dawnej i obecnej Polski”, „Z archiwum IPN”. Pomagał w organizacji festynów z okazji XX-lecia Solidarności i 45-lecia WSK „PZL-Świdnik”.

Organizował rokroczne Dni Świdnika, a jeśli środki pieniężne na to pozwalały, festiwale muzyczne, m.in. 4 edycje „Świdnik Jazz Festiwal”, 2 edycje Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych, 3 edycje Festiwalu Piosenki Literackiej „Jesień z Poezją”. Zaprosił do Świdnika kilkadziesiąt gwiazd polskiej i światowej sceny muzycznej. Sprawny organizator imprez i opiekun młodych, rozpoczynających karierę zespołów (Rewelersi, Jaquzzi, Lubelska Federacja Bardów, Syncope Apple i Heders).