Myk Sławomir Krzysztof

Sławomir Myk urodził się w Lublinie 1 czerwca 1956 roku w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Władysław, nauczyciel, historyk, dr nauk humanistycznych, dyr. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku, matka Łucja, nauczycielka, zastępca dyr. Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku.
Dziadek, Władysław Zieliński, plutonowy I Pułku Ułanów Krechowieckich, uczestniczył w wojnie polsko-sowieckiej - później osadnik wojskowy na Kresach Wschodnich RP. Ojcem chrzestnym Sławomira został brat cioteczny matki, Cezariusz Żórawski, prof. dr hab. w Instytucie Weterynarii w Puławach. Inny brat cioteczny matki, Kazimierz Jacek Żórawski był księdzem katolickim - dziekan Kapituły Katedralnej Zamojskiej, ostatni infułat zamojski. Stryj Stanisław Mirski był nauczycielem matematyki w Bydgoszczy.

Żona Sławomira – Barbara z domu Gradzik, pielęgniarka instrumentariuszka. Ich dzieci: Joanna (1982), studiowała muzykę na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, a Wojciech (1984) architekturę krajobrazu na KUL.

Sławomir Myk ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku (1976), a następnie na UMCS Wydział Humanistyczny, filologię polską (1980). Również na UMCS, w 1998 r., obronił doktorat z nauk humanistycznych (praca doktorska „Drukarnia Akademicka w Zamościu i jej dorobek edytorski").
W latach 1980-1991 był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdniku, a od 1991 r. pracował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Świdniku.
W latach 1999-2001 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Świdniku.
Od 2001 r. był koordynatorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Świdniku. Autor kilkuset haseł do Suplementu Współczesnego Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberg Print (1999-2003).
Szczególne osiągnięcia:
- rzesza wychowanków, z których kilku ukończyło filologię polską i pracują m.in. w zawodzie nauczycielskim;
- współpraca z Dziecięcym Zespołem Tańca Ludowego w Świdniku od 1984 r. (wychowawca klasy tanecznej, rodzic, sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków DZTL w Świdniku);
- udział w trzech sesjach naukowych poświęconych Sienkiewiczowskiej „Trylogii" i trzechsetnej rocznicy zwycięstwa wiedeńskiego oraz kulturze i historii Zamościa;
- zorganizowanie wycieczki szkolnej Świdnik-Bełżec (z folderkiem-przewodnikiem) dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku.
Liczne publikacje:
- artykuły dotyczące nauczania języka polskiego i dziejów oświaty w „Język Polski w Szkole" i „Wychowaniu w Przedszkolu";
- artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz prasie regionalnej i lokalnej, m.in. „Archeion", „Region Lubelski", „Kresy Literackie", „Zamojski Kwartalnik Kulturalny", „Sycyna" , „Regiony", „Kurier Lubelski", „Głos Świdnika";
- trzy referaty z sesji naukowych w publikacjach pokonferencyjnych;
- cztery pozycje książkowe: „Na surowym korzeniu. Almanach poetów Świdnika" (1993), „Drukarnia Akademii Zamojskiej. Jej dzieje i wydawnictwa" (1994), „Zwierzyniec i literatura" (1996), „Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdniku 1984-1998" (1998, współautor Lech Leszczyński).
Nagrody:
- wyróżnienie w dziedzinie prozy w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J.I. Kraszewskiego, Biała Podlaska-Romanów (1985);
- Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001).
Członek:
- NSZZ „Solidarność" od 1980 r. (Międzyszkolna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność": Pracowników Oświaty w Świdniku), wiceprzewodniczący,
- Towarzystwo Przyjaciół i Wychowanków Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego w Świdniku;
- Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich;
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku.

Sławomir Myk był też radnym miejskim w Świdniku.
Zmarł nagle w Świdniku 20 listopada 2008 roku. Miał 52 lata.
Sławomir Myk był inicjatorem konkursów ortograficznych, organizowanych w mieście. Po jego śmierci, przyjaciele organizowali wielokrotnie w Świdniku Wojewódzki Konkurs Ortograficzny im. dr. Sławomira Myka o Złote Pióro Burmistrza.