Mieczkowski Antoni

Urodził się 18 czerwca 1941 r. w Grędach w województwie podlaskim (byłe woj. białostockie), pow. Grajewo. Nauczyciel akademicki.
Żona - Wanda Mieczkowska, z domu Rusak. Dzieci: Małgorzata Mieczkowska-Profeta (1967), Andrzej, (1971). Córka mieszka w Świdniku, syn w Lublinie.
Rodzice, nie żyją, zajmowali się pracą na roli.
Dwaj krewni należą do stanu kapłańskiego. Jeden z nich, ojciec Ludwik Kalinowski, jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Kapucynów w Krakowie (w dekadzie lat 90-ych był rektorem WSD).
Antoni Mieczkowski mieszka w Świdniku od 1976 roku. W roku szkolnym 1976/77 pracował jako nauczyciel w ówczesnym Zespole Szkół Technicznych przy WSK.
W końcu lat osiemdziesiątych był współtwórcą Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Świdniku, a na początku dekady lat dziewięćdziesiątych Prezesem Koła tego Towarzystwa.
Dorobek pisarski obejmuje łącznie 91 prac, w tym 6 książek (m.in. o ks. Janie Hryniewiczu) oraz 85 artykułów naukowych i popularnonaukowych.
W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej na Wydziale Humanistycznym UMCS. W 1989 r. powołano go na stanowisko docenta. W 2001 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Wypromował 2 doktorów i 150 magistrów politologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Akcji Katolickiej.
Hobby: turystyka, sport, geografia.