Michalski Krzysztof

Krzysztof Michalski urodził się 9 stycznia 1960 w Nowym Mieście Lubawskim woj. warmińsko-mazurskie.
Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1984 roku uzyskał tytuł mgr inż. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, program menedżerski na poziomie studiów pomagisterskich w Polsko-Amerykańskim Instytucie Zarządzania OIC – Poland oraz uzyskał Certificate of Postgraduate Management Studies w zakresie Business Planning and Human Resource Development Program.
Krzysztof Michalski jest związany ze Świdnikiem od 1984 r., kiedy po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w PZL–Świdnik. W zakładach lotniczych przepracował 10 lat na stanowiskach: konstruktora, technologa, a od 1991 roku kierownika Działu Projektowania i Rozwoju Przedsiębiorstwa. W tym okresie był sekretarzem Rady Techniczno-Ekonomicznej oraz członkiem zespołu, opracowującego projekt restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wdrożenie tego projektu pozwoliło na uratowanie zakładu przed upadłością.
W 1994 roku, w wyniku wyborów samorządowych, został radnym Rady Miejskiej w Świdniku z ramienia Świdnickiego Forum Prawicy jako kandydat NSZZ „Solidarność”. Rada Miejska w dniu 31 sierpnia 1994 roku wybrała Krzysztofa Michalskiego na Burmistrza Miasta Świdnika.
Jako Burmistrz był inicjatorem założenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które we współpracy z holenderską Fundacją De Woonplatz kończy aktualnie realizację pilotażowego osiedla mieszkaniowego. Inicjował przekształcenia własnościowe w jednostkach gminnych oraz restrukturyzację systemu zarządzania gminą (w tym Urzędu Miejskiego). Świdnik jako jedno z pierwszych miast wprowadziło miedzy innymi odpowiednik bonu oświatowego. Dzięki tym działaniom miasto w latach 1994-98 mogło utrzymać bardzo wysoki wskaźnik udziału inwestycji w budżecie gminy, dochodzący do 30%. Był inicjatorem międzynarodowego programu „Szkoła Wspólnej Europy", w którym uczestniczą do dzisiaj dzieci z Polski, Niemiec, Francji i Holandii.
Jako członek wojewódzkich komisji oceniających Program Rozwoju Aglomeracji Lubelskiej oraz Zespołu d/s Lokalizacji Lotniska dla Województwa Lubelskiego, doprowadził do usytuowania lotniska wojewódzkiego na terenie lotniska w Świdniku. Pomysł budowy lotniska był kontynuowany również przez Wojewodę Lubelskiego Krzysztofa Michalskiego, którego Premier Jerzy Buzek powołał na to stanowisko 22 stycznia 1998 roku. Był to pierwszy przypadek powołania mieszkańca Świdnika na tak wysokie stanowisko administracji państwowej. Wizja wojewódzkiego lotniska w Świdniku znalazła się w opracowanej z jego inicjatywy pierwszej od lat koncepcji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, a następnie w jego inicjatywie założenia spółki akcyjnej Port Lotniczy w Świdniku.
Powołał, jako pierwsze ze wszystkich województw, przedstawicielstwo Regionu przy Radzie Regionów Europy w Brukseli. Dokonał bezkonfliktowego połączenia województw w trakcie wprowadzania reformy administracyjnej państwa. Jako jeden z głównych propagatorów powstania Powiatu Świdnickiego, został wybrany jego honorowym ojcem chrzestnym. Był gorącym orędownikiem dokapitalizowania WSK „PZL-Świdnik” SA., które nastąpiło w grudniu 1999 roku.
Krzysztof Michalski zrezygnował z funkcji Wojewody Lubelskiego w lutym 2000 roku w wyniku politycznych i medialnych ataków na jego osobę, związanych ze sprawą objęcia nowej emisji akcji Herbapolu Białystok SA. przez nadzorowane przez wojewodę przedsiębiorstwo FS Holding.
Po rezygnacji z funkcji wojewody, Krzysztof Michalski pełnił funkcje Prezesa Zarządów Spółek „Protektor” S.A. oraz Zakładu Obróbki Plastycznej Spółka z o.o. Obecnie, od 2003 roku, pełni funkcję zastępcy rezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej „PEC” w Świdniku Sp. z o.o.
Krzysztof Michalski mieszka w Świdniku. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jest członkiem NSZZ „Solidarność” oraz partii Centrum prof. Zbigniewa Religi.