Mazurek Barbara

Barbara Mazurek z d. Śpiewak jest rodowitą Świdniczanką – urodzona 17 grudnia 1956 roku, do dziś nieodmiennie wiąże swoje losy z miastem.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Świdniku, Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, członek Zarządu Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”.
Odznaczona wieloma nagrodami i podziękowaniami. M.in.: Nagroda Kuratora Oświaty w Lublinie (dwukrotnie), Nagroda Burmistrza Miasta Świdnik (dwukrotnie).
Cechy kojarzone z panią Barbarą Mazurek to przede wszystkim sprawiedliwość,
profesjonalizm, uczciwość, wytrwałość w pokonywaniu trudności, skromność, pogoda ducha, otwartość, twórczość zawodowa, wielkoduszność, zapobiegliwość, mądrość, dobry nowoczesny menadżer.
Potrafi pochylić się nad nieszczęściem małym i dużym, dostrzec sukces czy powodzenie nawet wtedy, gdy zaledwie pojawia się w pierwszej swojej niedoskonałej formie.
Delikatnie zachęca i pokłada niezwykłą ufność w możliwości i umiejętności ludzi, z którymi się styka. Nigdy niczego nie nakazuje, do niczego nie zmusza. To właśnie ta wolność twórcza sprawia, że mają szansę rozwijać się tak różnorodne talenty.
O sobie mówi, że „25 lat spędzonych w tej szkole to przede wszystkim kontakty ze wspaniałymi ludźmi – nauczycielami, wicedyrektorami, uczniami i ich rodzicami.
Bardzo lubię spotykać na ulicach miasta swych dawnych uczniów, uśmiechniętych, prowadzących własne dzieci...”
Jest humanistką z wykształcenia, zamiłowania i potrzeby serca. Pani Barbara ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studia podyplomowe o kierunku organizacja i zarządzanie na WSP w Krakowie.
Możliwe, że zaważyły tu pierwsze lekcje języka polskiego ze wspaniałą polonistką panią Marią Kusek, którą tak mile wspomina z czasów, gdy jeszcze sama była uczennicą tej szkoły.
W swej pracy najmilej wraca do tych chwil, w których „radosne oczy uczniów słuchają o bogactwie świata literatury”.
Funkcja dyrektora jest odpowiedzialna i trudna. Powszechną troskę budzą braki funduszy na materialny rozwój bazy szkolnej. Nie przesłania to jednak umiejętności zachowania pogody ducha i jeszcze podtrzymywania innych, by zechcieli zauważyć każdą szansę na poprawę sytuacji.
Z czego jest zadowolona? „Najbardziej cieszą mnie nowe inicjatywy wśród nauczycieli i uczniów, to, że wszyscy czują się współodpowiedzialni za kształt i funkcjonowanie szkoły. Szczególnie integrują społeczność szkolną takie przedsięwzięcia jak prace nad nadaniem imienia szkole, udział w Gimnazjadzie czy Festiwalu Artystycznym Szkół. Ciszy bardzo to, że od chwili powstania Gimnazjum, co roku nasi uczniowie są laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.”

Opracowała Danuta Studzińska