Mańka Andrzej

Urodzony 18 IV 1967 r. w Lublinie.
Mieszka w Świdniku, a korzenie rodziny sięgają okolic Nałęczowa.
Żona – Dorota jest nauczycielką. Mają dwie córki: Magdę i Anię.
Andrzej Mańka jest absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świdniku i Technikum Mechanicznego w Lublinie. Ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pracował jako nauczyciel historii i katechezy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. Wyróżniony przez młodzież świdnicką tytułem Nauczyciela Roku 1995. Współorganizował Katolicką Bibliotekę im. bł. bp Władysława Gorala w Świdniku przy ul. Turystycznej.
Powołał do życia Drużynę Strzelecką i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół".
Był członkiem poziemnej organizacji „Solidarność Młodych", organizował akcje i manifestacje - m. in. w obronie życia nienarodzonych. Działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Unia Młodych", w Klubie „Vademecum". Był współorganizatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Był wicedyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" na Lubelszczyźnie. Był dyrektorem oddziału lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Współorganizował na terenie Świdnika akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę" (1996), Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II (1998 r. i 2000 r.) oraz wojewódzkie akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Białorusi (2000), powodzian z miasta Opola (1997), kolonie dla 200 dzieci powodzian z Kielecczyzny (2001), dla Kościołów na Wschodzie (1999 - Żółkiew, 2000 - Rzeczyca). Zainicjował zbiórkę podręczników polskich dla Polaków mieszkających na Litwie.
Związany z samorządem od początku jego istnienia. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Miejskiej w Świdniku, pełnił funkcje przewodniczącego Rady Miejskiej.
Był posłem dwóch kadencji - z ramienia Ligi Polskich Rodzin oraz Prawo i Sprawiedliwość.
Członek zarządu powiatu świdnickiego.
Zainteresowania: turystyka górska (szczególnie wyjazdy w Karpaty wschodnie), gra w szachy (ulubiony debiut: obrona polska), bibliofilstwo (najbardziej lubi czytać i gromadzić książki historyczne i polityczne z okresu 20-lecia międzywojennego), muzyka jazzowa (ulubieni wykonawcy: Piotr Baron, Jarosław Śmietana).