Makles Jacek

Urodzony w 1929 roku w Torzeńcu, powiat Ostrzeszów.
Syn Franciszka Maklesa – nauczyciela, i Jadwigi z domu Kulesza. Jej przodek, Stanisław Kulesza Wojski Ostrzeszowski, był dowódcą odsieczy dla Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Pradziadek, Tomasz Makles, był powstańcem w 1863 roku, a dziadek Franciszek sekretarzem KPP Zachodniej Ukrainy.
W czasie okupacji niemieckiej Jacek Makles był członkiem organizacji „Żegota”.
W latach 1949-55 studiował na Politechnikach Wrocławskiej i Warszawskiej – Wydział Lotniczy. W 1965 roku ukończył także ekonomię na WSNS w Warszawie.
W Świdniku pracował w biurze konstrukcyjnym i na wydziale „Startu”.
Będąc sekretarzem KZ PZPR w Świdniku, był inicjatorem nadania zakładowi imienia Zygmunta Puławskiego, kilku zakładów przemysłu terenowego i inicjatorem utworzenia KM PZPR.
Rozpoczął starania o przeniesienie władz powiatowych do Świdnika.
Założyciel „Głosu Świdnika”.
Przez 12 lat uczył w „wieczorówce” matematyki. W opinii uczniów, był doskonałym nauczycielem.
Kierownikiem działu Start w WSK Świdnik.
Przeniesiony służbowo w 1969 roku do Warszawy, był zastępcą Głównego Konstruktora Ośrodka Konstrukcji Lotniczych WSK Okęcie.
W latach 1970-90 był zastępcą dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Samolotów Lekkich i zastępcą dyrektora Instytutu Lotnictwa. Kierował problemem węzłowym – Lotnictwo Polskie.
Od 1988 roku, jako współzałożycieli AVIATY, był jej prezesem. Był również sekretarzem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej w Warszawie, prezesem Międzynarodowego Klubu Rodu Maklesów, działaczem związków zawodowych i SIMP-u.
Za działalność zawodową i społeczną otrzymał odznaczenia: KK OOP, Złotą Syrenkę, Złoty Medal za Obronność Kraju, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, „Błękitne Skrzydła 2001”. Posiadał wiele honorowych odznaczeń i dyplomów.
Jacek Makles zmarł 3 maja 2016 r. Pochowany został 9 maja na warszawskich Powązkach.