Lipiński Bogdan

Ze Świdnikiem związany jest od 15 lat. Prowadzi w Spółdzielczym Domu Kultury chór „Tercja” i zespół wokalny „Immo Pectore”. Oba zespoły skupiają dzieci, młodzież, pracujących i emerytów. Zespoły sławią Świdnik w całej Polsce i poza jej granicami. Dyrygent Lipiński jest także inicjatorem i kierownikiem artystycznym corocznego „Przeglądu Chórów”, który odbywa się w Świdniku. Biorą w nich udział zespoły z całej Polski, a także z zagranicy. W 2003 roku odbyła się VI edycja przeglądu. Imprezie patronują: Burmistrz Świdnika, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Świdnicki i Polski Związek Chórów i Orkiestr.
Bogdan Lipiński został powołany do prac Społecznej Rady Kultury przy Burmistrzu Miasta Świdnik.
Jest laureatem Nagrody Artystycznej Burmistrza Miasta Świdnika w 2002 r., Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego za całokształt pracy artystycznej w 2003 r., a także Dyplomu Ministra Kultury za osiągnięcia w pracy pedagogicznej, 2003. Otrzymał złote odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Puławach. Przez 12 lat prowadził zajęcia na kierunkach wychowanie muzyczne, nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne na UMCS w Lublinie. Związany jest z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadry Oświatowej w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia dla nauczycieli.
Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie jest wydawcą jego dwóch książek: „Czarodziejski dzień” (2001) i „W kąciku zabaw” (2002), przeznaczonych dla nauczycieli języka polskiego na całym świecie.
Bogdan Lipiński jest zapraszany do zagranicznych ośrodków w celu prowadzenia zajęć. Ciągle doskonali swoją wiedzę i umiejętności. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i na UMCS Lublinie.