Listowski Cezary
poeta, dziennikarz

Cezary Adam Sławomir Listowski urodził się 21 maja 1950 r. w Wałczu na Pomorzu, w rodzinie nauczycielskiej. Syn Mariana Narcyza Listowskiego (poety, nauczyciela, dyrektora I LO) i Elżbiety z Rowińskich.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Rąblowie i Świdniku. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Świdniku. W latach 1969-1975 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska z biblistyki, 1976).
Był członkiem Grupy Poetyckiej „Samsara” (1969-1970) i Koła Młodych przy lubelskim Oddziale Związku Literatów Polskich (1974-1981). W 1994 r. został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Od 1975 do 1989 r. pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.
W latach 1980-1989 był aktywnie zaangażowany w działalność Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Redaktor naczelny „Ścieżek” (dodatku „Głosu Świdnika”, 1979-1980), „Marginaliów” (pismo NSZZ „Solidarność” Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, 1980-1981), „Wprost” (biuletyn Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, 1981), „Biuletynu Strajkowego” Regionalnego Komitetu Strajkowego i WSK Świdnik, 13-16 XII 1981, „Grotu” (biuletyn NSZZ „Solidarność” Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Świdnik, 1982-1986), „Leadera” (pismo Stowarzyszenia Pracodawców Polskich, 1989-1990), „Tygodnika Współczesnego” (1990-1991), „Głosu Świdnika” (1992-1994), redaktor „Kuriera Lubelskiego” (1994-1995).
W kadencji od 1994 r. radny Rady Miejskiej w Świdniku.
Poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta. Debiutował w 1974 r. wierszami w „Nowym Wyrazie” (nr 8). Jego wiersze ukazywały się w różnych zbiorach, „Wiązanie światłem słowa. Antologia współczesnej poezji (KAW, Lublin 1997), „Na surowym korzeniu” (Świdnik).
Nagrodzony i wyróżniony w kilku konkursach literackich:
- XVIII Ogólnopolski Turniej Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagrodę „Czerwonej Róży”, wyróżnienie (Gdańsk, 1977),
- O Laur Lubelskiego Koziołka, II nagroda w poezji, III nagroda w prozie (1977),
- Lubelszczyzna współczesna – region – praca – młodzież, II nagroda (1978),
- VI Ogólnopolski Turniej Poetycki „Lustra”, III nagroda, (1979).
Współorganizator festiwalu jazzowego „Świdnik Jazz Festiwal” i redaktor jego pierwszych katalogów. Mieszka w Świdniku.

opr. Piotr R. Jankowski