Listowski Cezary
poeta, dziennikarz


​ Cezary Adam Sławomir Listowski

Urodził się 21 maja 1950 r. w Wałczu na Pomorzu, w rodzinie nauczycielskiej. Syn Mariana Narcyza Listowskiego (nauczyciela, dyrektora I LO w Świdniku, pisarza, poety) i Elżbiety z Rowińskich.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Rąblowie i Świdniku. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Świdniku. W latach 1969-1975 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska z biblistyki, 1976).
Był członkiem Grupy Poetyckiej „Samsara” (1969-1970) i Koła Młodych przy lubelskim Oddziale Związku Literatów Polskich (1974-1981). W 1994 r. został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Od 1975 do 1989 r. pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.
W latach 1980-1989 był aktywnie zaangażowany w działalność Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Redaktor naczelny „Ścieżek” (dodatek „Głosu Świdnika”, 1979-1980), „Marginaliów” (pismo NSZZ „Solidarność” Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, 1980-1981), „Wprost” (biuletyn Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, 1981), „Biuletynu Strajkowego” Regionalnego Komitetu Strajkowego i WSK Świdnik (13-16 XII 1981), pisma „Grot” (biuletyn NSZZ „Solidarność” Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Świdnik, 1982-1986), „Leadera” (pismo Stowarzyszenia Pracodawców Polskich, 1989-1990), „Tygodnika Współczesnego” (1990-1991), „Głosu Świdnika” (1992-1994), redaktor „Kuriera Lubelskiego” (1994-1995).
Od 1994 r. członek Rady Miejskiej w Świdniku.
Poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta.

Cezary Listowski zadebiutował w 1974 r. wierszami opublikowanymi w „Nowym Wyrazie” (nr 8). Jego wiersze ukazały się w zbiorach, m.in. w antologii „Przebudzenie” (1977), „Wiązanie światłem słowa. Antologia współczesnej poezji (KAW, Lublin 1997) oraz w antologii twórców związanych ze Świdnikiem „Na surowym korzeniu” (Agencja Dziennikarska VIPress, Świdnik 1993).

Opublikował tomiki wierszy „Słowo NIE” (1977), „Zawieszenia na drodze” (1981), „Pogoń za wiatrem” (2019), „Drogowskazy na wietrze” (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Lublin 2020) oraz powieść „Strzępy” (nielegalne wydawnictwo Przedświt, 1984).

Cezary Listowski został nagrodzony i wyróżniony w kilku konkursach literackich:
- XVIII Ogólnopolski Turniej Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagrodę „Czerwonej Róży”, wyróżnienie (Gdańsk, 1977),
- O Laur Lubelskiego Koziołka, II nagroda w poezji, III nagroda w prozie (1977),
- Lubelszczyzna współczesna – region – praca – młodzież, II nagroda (1978),
- VI Ogólnopolski Turniej Poetycki „Lustra”, III nagroda, (1979).

Cezary Listowski był jednym z organizatorów festiwalu jazzowego „Świdnik Jazz Festiwal” i wielokrotnym redaktorem jego katalogów. Mieszkaniec Świdnika.

opr. Piotr R. Jankowski