Król Mirosław

Urodził się w 1968 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe na kierunku administracja i zarządzanie (UMCS oraz Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji).
Żona Anna, pedagog; synowie: Michał (11 lat) i Antoni (9 lat), córka Barbara (1 rok).
Jest organizatorem stowarzyszenia młodzieży katolickiej, m.in. był pierwszym prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Świętokrzyska”. Wiceprezes Diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej. W latach 1994–1999 nauczyciel i wychowawca młodzieży.
Radny Rady Miejskiej Ostrowca Świętokrzyskiego II kadencji. Tworzył wówczas raport o stanie rodziny.
W latach 1998–1999 pracował w Kancelarii Sejmu RP (Dyrektor Biura Koła Poselskiego „Nasze Koło”).
W 1999 r. zamieszkał z rodziną w Świdniku. W latach 1999–2002 był sekretarzem Miasta Świdnika.
Jesienią 2002 r. w wyniku wyborów samorządowych został wybrany radnym powiatu świdnickiego, a 18 listopada 2002 r. Starostą Świdnickim.
Wspólnie z przyjaciółmi powołał do życia Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka, którego był pierwszym prezesem oraz stowarzyszenie Bractwo Przyjaciół Świdnika, w którego Radzie programowej zasiada.
Był pomysłodawcą i koordynatorem akcji charytatywnej „Serce dla Świdnika”, podczas której zgromadzono środki na cele dobroczynne.
Inicjator powołania „Warsztatów Samorządowych” dla młodzieży, podczas których uczniowie świdnickich szkół poznawali zasady działania samorządu terytorialnego i jego organów.
Współorganizator podwórkowych „Dni Dziecka” w Świdniku.
Jest wykładowcą Instytutu Edukacji Narodowej. Odwiedza różne miasta Polski, głosząc prelekcje na tematy związane z historią Polski, stowarzyszeniem Polski ze strukturami Unii Europejskiej oraz samorządu terytorialnego. Odwiedza również Polaków mieszkających za granicą.
Na łamach „Naszego Dziennika” w latach 1999–2002 opublikował 260 krótkich artykułów z serii „Kalendarium historyczne”. Wygłosił ok. 140 felietonów na antenie Radia Maryja z cyklu „Spróbuj pomyśleć”. Uczestniczył w kilkunastu audycjach z cyklu „Rozmowy niedokończone”.
Pomysłodawca powołania do życia Instytutu Edukacji Samorządowej, którego był wykładowcą.
Sygnatariusz Apelu do Narodu Polskiego z 3 maja 2003 r. w sprawie akcesji do Unii Europejskiej.