Król Marian Franciszek

Urodzony w Godziszowie 4 IX 1957 r.
Jego ojciec, Franciszek Król, walczył jako żołnierz Armii Krajowej podczas okupacji niemieckiej.
Żona Maria. Mają dwoje dzieci: Grzegorza i Żaklinę.
Marian Król ukończył Zespół Szkół Technicznych w Świdniku oraz liczne kursy specjalistyczne z zakresu zarządzania. W NSZZ Solidarność od 1980 r.
Praca: szlifierz w WSK PZL Świdnik (1976-89), przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w latach 1989-2002, a od 2002 r. przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie.
Członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Wspiera Dzieło Pomocy Rodzinom Bezrobotnym przy parafii w Świdniku.
Aktywnie działał, poprzez struktury związkowe, na rzecz dokapitalizowania zakładu WSK PZL-Świdnik.
Brał udział w pracach sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w kampanii prezydenckiej w 1990 r., oraz podczas kampanii w wyborach parlamentarnych w 1997 r. jako wiceprzewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Akcji Wyborczej Solidarność.
Hobby: praca społeczna, turystyka piesza i rowerowa.