Królik Janusz Grzegorz

Urodzony 2 grudnia 1957 r. w Świdniku, gdzie mieszka do dziś.
Rodzice: Irena z domu Pyda i Stefan. Ma sześcioro rodzeństwa: Anna Łykaj, Wiesław Królik, Zofia Górska, Andrzej Królik, Lucyna Portka i Lech Królik.
Żona Urszula z d. Brzyska. Syn Marcin (1980) absolwent filologii romańskiej na Kul.
Janusz Królik ukończył w 1977 r. Technikum Kolejowe MK w Lublinie – technik o specjalności budowa dróg i mostów kolejowych.
Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w Polskich Kolejach Państwowych na stanowisku starszy toromistrz, od 1986 r. jako specjalista, a od 2000 r. jako inspektor diagnosta w zakładzie Linii Kolejowych PKP w Lublinie.
Od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”.
Należy do stowarzyszeń: Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz „Wspólnoty Świdnickiej”.
Jest członkiem partii Liga Polskich Rodzin.
Radny miejski. W kadencji 1998-2002 był przewodniczącym Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, a w kadencji 2002-2006 jest przewodniczącym Komisji Budżetu.
Hobby: turystyka, sport, muzyka.