Kozak Roman

Urodził się 13 kwietnia 1959 r. w Świdniku.
Małżonka - Anna Kozak, z domu Borowiec.
Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Elektrycznego.
Mieszkaniec Świdnika.
Obecnie zajmuje stanowisko przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność’’ przy WSK ,,PZL-Świdnik’’.
Członek stowarzyszenia Bractwo Przyjaciół Świdnika.