Kosioł Ryszard Kazimierz

Urodził się 29 stycznia 1933 r. w Toruniu. Ojciec - Maksymilian urodził się 26.10.1908 r. w Bralinie k/Kępna, zmarł 13.03.1995 r. w Toruniu, strażak. Matka – Monika, z domu Grósy, urodziła się 17.04.1912 r. w Krzywinie k/Kościana. Ojciec chrzestny był lotnikiem IV Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Toruniu, por. naw. K. Lenartowicz.

Uczył się i szkolił: Gimnazjum im. T. Kościuszki w Toruniu (1949), Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku, Liceum Lotnicze – Szkoła Przemysłowa w Bielsku (1952), Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie - 5 semestrów (1959), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie (1965), Aeroklub Pomorski, Toruń (1946-1949), Szkoła Pilotów i Mechaników, Ligotka Dolna (1949), Aeroklub Bielsko–Bialski, Bielsko-Biała, oraz Szkoła Szybowcowa, Żar (1949-1952), Aeroklub Robotniczy, Świdnik (1952-1984), Szkoła Szybowcowa, Lisie Kąty (1947-1952), szkolenie śmigłowcowe, Świdnik (1956), stypendium lotnicze UNDP – ICAO, Szwajcaria, USA, Holandia, oraz liczne kursy specjalistyczne (1973), Szkoła Szybowcowa, Jeżów, oraz Szkoła Szybowcowa, Pinczów (1984).

Instruktorzy: Bronisław Rutkowski, Ludwik Weiwer, Jan Kalfas, Tadeusz Góra, Wiktor Pełka, Wsiewołod Winnicki, Józef Tymczyszyn. Pierwszy lot wykonał 1.04.1947 r. w Toruniu, SG – 38, a ostatni lot odbył się 1.04.1984 r., Benha, Mi–2.

Na szybowcach Ryszard Kosioł wykonał 1251 lotów w czasie 553 h 27 min. Samoloty: 3,613 lotów w czasie 1211 h 03 min. Śmigłowce: 4192 lotów w czasie 2324 h 34 min. Nalot doświadczalny na śmigłowcach: 1470 lotów w czasie 735 h 49 min. (obloty i próby seryjne, obloty i próby półprototypów, próby wersji i wyposażenia (Sim – 1, Mi – 2). Łączny nalot to 9056 lotów w czasie 4 089 h 04 min.

Krajowe rekordy szybowcowe:

- Szybowiec dwumiejscowy (wspólnie z Andrzejem Brzózką) „Żuraw”, Żar – Krosno, 1950 r., wysokość lotu wolnego ponad miejsce startu: 5411 m, wysokość absolutna: 5963 m, szybkość w przelocie na dystansie 200 km: 48,53 km/h,
- Szybowiec jednomiejscowy „Mucha”, Bielsko, 1951 r., prędkość lotu po trójkącie: 100 km.
W 1951 r. uzyskał lotnicze uprawnienia instruktora szybowcowego (pełne uprawnienia), 1951-1952 - instruktor samolotowy (pełne uprawnienia), 1952 - pilot pomocowy i samolotowy (późniejszy pil. doświadczalny III kl.), 1956 - śmigłowcowy instruktor I kl. i pilot doświadczalny II kl.

Praca zawodowa:

- Akcja Opylania Lasów i Pól, 1951, pilot Po – 2 (osnuja gwiaździsta, barczatka, stonka ziemniaczana),
- Aeroklub Bielsko–Bialski, 1950–1952, instruktor pilot,
- WSK Świdnik, 1952–1953, pilot fabryczny (organizator aeroklubu, pierwszy szef wyszkolenia i instruktor pilot),
- OSL – Dęblin, 1953–1954,
- WSK Świdnik, 1954–1984, pilot fabryczny (społecznie: pierwszy szef wyszkolenia i instruktor pilot Aeroklubu Robotniczego w Świdniku), instruktor pilot doświadczalny, kierownik wydziału prób, organizator i kierownik zakładu usług śmigłowcowych, organizator i kierownik zagranicznych akcji usług śmigłowcowych, szkolenie pilotów i wdrażanie śmigłowców Sm – 1 i Mi – 2 do eksploatacji – w kraju i za granicą.
- PZ – TWD ATMOS, Olsztyn, 1986–1987, kierownik zakładu,
- Biuro Turystyki PZMot, 1989–1990, rezydent w Bułgarii i we Włoszech,
- PW „Heliopol” Sp. z o.o., Kazimierz Dolny, 1991–1993, prezes spółki,
- ZD „Echo – non” SA, Puławy 1997, członek rady nadzorczej,
- 1957–1977 Członek OKBWL i PLKE, biegły sądowy ds. wypadków drogowych i lotniczych.

Aktualnie działała w wielu instytucjach: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kazimierz Dolny (członek zarządu), Polskie Stowarzyszenie Wiropłatowe (założyciel, członek Sądu Koleżeńskiego, członek honorowy), Klub Pilotów Doświadczalnych SIMP (założyciel), Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza (członek zarządu), Kazimierski Klub ROTARY (założyciel, „charter – president”, członek honorowy), Kazimierskie Towarzystwo Wiślane (założyciel, członek zarządu).

Ryszard Kosioł posiada liczne odznaczenia i wyróżnienia: Krzyż Harcerski – Harcerz Orli – 1949, 13. Drużyna Lotnicza w Toruniu; Złota Odznaka Szybowcowa z dwoma diamentami, 1952; Odznaka Zasłużonego Pracownika WSK, 1961; Srebrna Odznaka Honorowa PZMot, 1965;
Brązowy Medel Za Zasługi Dla Obronności Kraju, 1966; Złota Honorowa Odznaka PZMot, 1966; Srebrna Odznaka Honorowa ZZMet, 1966; Medal 50–lecia Lotnictwa Sportowego – „Za Zasługi”, 1969; Odznaka Zasłużonego Dla Lotnictwa Sportowego, 1971; Srebrna Odznaka Zasłużonego Pracownika WSK Świdnik, 1971; Złoty Krzyż Zasługi, 1971; Wyróżnienie Roku „Skrzydlatej Polski” – „Błękitne Skrzydła”, 1976;
Medal XXV-lecia WSK Świdnik „Za Zasługi Dla Rozwoju Przedsiębiorstwa”, 1976;

Złota Odznaka Zasłużonego Pracownika WSK Świdnik, 1977; Srebrna Odznaka Honorowa SIMP, 1977; Odznaka „Za Zasługi Dla Aeroklubu RP”, 1977; Nagroda Ministra Przemysłu Maszynowego „Za zorganizowanie usług śmigłowcowych”, 1977;
Medal ONZ „In The Service Of Peace”, 1980; Odznaka 30–lecia PZMot, 1980; Krzyż Kawalerski Orderu „Polonia Restituta”, 1984; Honorowa Odznaka WOPR, 1991;

Odznaka „Zasłużony dla PZMot”, 1997; Medal Wojewody „W uznaniu zasług wniesionych w rozwój woj. lubelskiego”, 1998; Odznaka Honorowa Polskiego Stowarzyszenia Wiropłatowego „Za wkład w rozwój techniki wiropłatów”, 1999;
Medal „Za zasługi dla PZL Świdnik”, 2001; Złota Honorowa Odznaka WOPR, 2001.

Hobby: turystyka motorowa i wodna, urządzanie swojego siedliska
Dewiza życiowa: „Życie jest jak rola. Niwa nieuprawiana staje się ugorem.”