Koperski Jerzy

Urodzony 14.09.1953 roku w Adampolu (obecnie Świdnik). Żona Anna jest nauczycielką. Absolwent Technikum Mechanicznego w Świdniku. Tytuł magistra inżyniera otrzymał w roku 1979 na Politechnice Lubelskiej. W latach 1979-1985 pracował w obsłudze informatycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następnie do roku 1996 pracował w WSK „PZL-Świdnik” przy próbach śmigłowców w locie.
Od 1996 do 2003 roku Zastępca Prezesa, a obecnie Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Świdniku.
W latach siedemdziesiątych XX w. był zawodnikiem sekcji lekkoatletycznej FKS „Avia Świdnik”.
Radny drugiej kadencji Rady Miasta Świdnika.
Prezes Oddziału Unii Polityki Realnej w Świdniku (w tej partii jest od jej powstania w 1990 r.).
Zainteresowania: fizyka, biologia, polityka.