Komenda Krzysztof

Urodził się 21 stycznia 1943 r. w Lublinie. Wykształcenie techniczne.
1955-1963 – modelarz, instruktor modelarstwa.
1960-1961 – buduje model poduszkowca, obecnie w Muzeum Techniki.
1965 – zbudował pierwsze sanie na śmigło.
1963-1968 – służba wojskowa, praca w WSK, Techn. Szk. Wojsk Lotniczych, Dęblin, mechanik lotniczy.
1968 – kierowca doświadczalny OBR-Świdnik, przejechał ponad 500000 km, zawodnik rajdowy Klubu FKS AVIA.
1974 - praca nad dużym poduszkowcem i drugie sanie na śmigło (aerosanie).
1976 - budowa silnika do samolotu „Wróbel”.
1982 - pierwsze loty lotniowe w Bezmiechowej.
1986 - modyfikacja silnika Trabant do motolotni.
1989 - pierwsze loty na motolotni.
1990 - założenie sekcji motolotniowej, której został kierownikiem. Praca społeczna w sekcji, szkolenie młodych pilotów motolotniczych. Współpraca przy prototypie motolotni ML-1m, obloty fabryczne. Budowa prototypów silników do motolotni z elementów Trabanta, MZK-i, modyfikacje silnika Ural, Citroen.
2004 - praca nad dużym poduszkowcem.