Kniaź ks. Andrzej

Urodził się 10 maja 1947 r. w Kosobudach (powiat Zamość) w rodzinie robotniczej. Ma trzech braci.
Szkołę podstawową ukończył w Zamościu w 1962 r., a następnie uczył się w I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamojskiego w Zamościu. W lipcu 1966 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i w roku 1972 otrzymał święcenia kapłańskie z tytułem magistra teologii.
W lipcu został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii w Siennicy Różanej, w powiecie krasnostawskim. Pracował tam pół roku, a następnie został przeniesiony do pracy w parafii św. Izydora w Skierbieszowie. W sierpniu 1975 r. został skierowany przez Ks. Bp. Bolesława Pylaka do pracy w parafii św. Wawrzyńca w Żółkiewce. W czerwcu 1978 r. został wikariuszem w parafii NMP w Kraśniku, a za rok w nowo tworzącej się wówczas parafii św. Józefa w Kraśniku Fabrycznym, gdzie pomagał proboszczowi w budowie kościoła.
W czerwcu 1982 r. otrzymał nominację na budowniczego kościoła w Świdniku. 1 stycznia został Rektorem Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego w Świdniku, a w 1988 r., po erygowaniu parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, jej proboszczem.
Pełnił również funkcję dziekana.
Od 2004 roku członek rady programowej stowarzyszenia Bractwo Przyjaciół Świdnika.
W 2014 roku przeszedł na emeryturę, pozostając rezydentem przy parafii, którą tworzył.
15 czerwca 2022 roku minęła 50. rocznica święceń kapłańskich ks. kan. Andrzeja Kniazia. Z tej okazji, 19 czerwca, w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela odprawiono Mszę świętą w jego intencji, na którą przybyli koledzy kursowi, władze miasta i liczni goście.