Dmowski Gustaw Janusz

Gustaw Janusz Dmowski urodził się 14 lutego 1955 r. w Lublinie. Syn Gustawa, brat Jarosława, ojciec Marcina.
Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku w 1975 r.
W wieku 17 lat uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który spowodował trudności w poruszaniu się. Pomimo tego, dzięki determinacji, wytrwałości i pomocy najbliższych ukończył studia medyczne. W latach 1975-1982 Gustaw Dmowski studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Zdobył specjalizację z chorób wewnętrznych i kardiologii.
Od 1982 r. pracuje w szpitalu w Świdniku, jako kardiolog, ceniony przez pacjentów za wrażliwość.
Gustaw Dmowski od 1998 r. jest radnym Powiatu świdnickiego w Świdniku, od 2002 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, a od 2018 r. wiceprzewodniczącego rady powiatu w VI kadencji.

opr. Piotr R. Jankowski