Dmowski Gustaw Janusz

Urodził się 14 lutego 1955 r. w Lublinie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku w 1975 r. W latach 1975-1982 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Zdobył specjalizację z chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1982 r. pracuje w szpitalu w Świdniku. Od 1998 r. jest radnym Powiatu Świdnik, a od 2002 r. przewodniczącym Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.