Dejko Jadwiga

Jadwiga Dejko mieszkanka Świdnika od 1966 r. to
specjalista w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki do spraw Podstawy Programowej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (2017),
autorka wielu artykułów i książek dla nauczycieli i uczniów (m.in. w Wydawnictwie Pryzmat),
były nauczyciel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdniku,
dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Świdniku,
wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
nauczyciel akademicki Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie,
uczestnik, prelegent i organizator licznych konferencji szkoleniowych i naukowych.

Za całokształt swojej pracy Jadwiga Dejko została uhonorowana licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

Jadwiga Dejko obecnie przebywa na emeryturze. Współpracuje z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Świdniku, do której zbiorów przekazała książki swojego autorstwa (dostępne są w dziale „Świdniczana" w Media Strefie).

Jadwiga Dejko dla nauczycieli stała się przykładem wzorowego pracownika i wspaniałego człowieka.
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku, Jadwiga Dziuba, wspominała: „Wszyscy pamiętamy Jej wskazówki: >>Nie zmuszajcie dzieci do aktywności, myślenia, tworzenia, lecz twórzcie warunki do wyzwalania aktywności, myślenia, tworzenia<<, a dla uczniów: >>Pamiętajcie, że największe zwycięstwo, to zwycięstwo nad samym sobą. Zatem w dążeniu do doskonałości musicie chcieć przezwyciężać swoje słabości<<”

opr. Piotr R. Jankowski
źródła:
materiały Jadwigi Dejko
opracowanie Jadwigi Dziuby