Dejko Jadwiga

Jadwiga Dejko urodziła się 3 marca 1942 r. w Bojanówce. W Świdniku mieszka od 1966 r. Mąż – Stanisław, nie żyje. Był pracownikiem WSK, mistrzem w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym.
Dzieci: Małgorzata Bąk (urodzona 24.02.1964 r. w Ostrowie Lubelskim, nauczycielka w szkole podstawowej w Rechcie, gmina Strzyżewice); Grzegorz Dejko (urodzony 08.09.1968 r. w Lublinie, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku).

Kariera zawodowa:
- nauczycielka z III stopniem specjalizacji zawodowej w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej,
- konsultant i doradca dla wielu nauczycieli i wydawnictw (świadczy o tym m.in. tytuł „konsultant naukowy Jadwiga Dejko" na okładce serii książek pt. „Uczę moje dziecko (liczyć), (pisać), (czytać) ..."),
- od 20 lat członek Komitetu Redakcyjnego miesięcznika dla nauczycieli pt. „Życie Szkoły" (wydawnictwo WSiP),
- nauczyciel, a później wicedyrektor SP nr 3 w Świdniku;
- w latach1980-1987 nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie, - członek Komisji Egzaminacyjno - Kwalifikacyjnej dla nauczycieli przy IKNiBO (1980-1983),
- starszy wizytator, kierownik Rejonu Oświatowego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie z siedzibą w SP nr 3 w Świdniku (1987-1990),
- w latach 1972-1980 instruktor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku,
- współorganizator, nauczyciel i dyrektor społecznej Szkoły Podstawowej w Świdniku (1990-1994), była to jedna z pierwszych niepublicznych placówek powstałych wówczas w Polsce,

Jadwiga Dejko jest autorką:
- około 60 artykułów w czasopismach pedagogicznych, a także w „Głosie Świdnika" (cykl artykułów „Gawędy o wychowaniu", lata 70-te) oraz publikacji zawartych w broszurach metodycznych dla nauczycieli i studentów,
- książek: „Matematyka. Przyroda" - podręcznik do klasy zerowej, Muza Szkolna 2000; „To już potrafię" cz.1 i cz.2 - zeszyty ćwiczeń dla uczniów kl. I, EPIDEIXIS 1996, 1999; „Poradnik metodyczny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego" - współautorka, Muza Szkolna 2001; „Środowisko dalekie i bliskie" - poradnik metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego, w którym autorka przedstawia nauczycielom z całej Polski nasze miasto dawniej i dziś, WSiP 1996.
Do współpracy przy kilku pozycjach książkowych zaprosiła dr Martę Buk-Cegiełkę (świdniczanka, pracownik KUL i Szkoły Podstawowej nr 7), Małgorzatę Bąk (córka Jadwigi Dejko) i Marię Jarząbek (doradca metodyczny CODN Lublin).

Za całokształt swojej pracy Jadwiga Dejko została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (w 1982 r. ) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1989). Otrzymała także: Honorową Odznakę „Przodujący Pracownik Lubelszczyzny" (1976), Srebrną Odznakę Szkolnej Kasy Oszczędności (1977), Srebrną Honorowa Odznakę Centralnego Zarządu Spółdzielczości Mieszkaniowej (1979), Medal Jubileuszowy XXV-lecia Miasta Świdnika (1975).
Wyróżniona nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1974, 1979, 1982) oraz nagrodami dyrektora szkoły, dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego.
Otrzymała wiele dyplomów i listów gratulacyjnych za duży wkład pracy w rozwój kultury w Osiedlu Spółdzielczym, za pracę z młodzieżą w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Czystości i Estetyki Miasta, za wzorowe przygotowanie uczniów klas I -III do konkursów (ortograficznego, matematycznego, plastycznego, poezji dziecięcej), za upowszechnianie idei i praktyki oszczędzania wśród uczniów SP nr 3 (III miejsce w konkursie wojewódzkim), za udział w naukowych pracach badawczych, za odczyty pedagogiczne, za fachowe konsultacje i wszechstronną pomoc metodyczną w doskonaleniu nauczycieli.

Jadwiga Dejko z tak olbrzymim dorobkiem dydaktyczno-naukowy jest w czołówce polskich nauczycieli - praktyków. Należy do ludzi kreatywnych i nieustannie doskonalących się. Jako pierwsza w Polsce upowszechniła międzynarodowy system samokontroli i samooceny dla uczniów klas I -III i opracowała zadania do „Zestawu Kontrolnego PUS".
Występując publicznie na wielu konferencjach ogólnopolskich dzieli się swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy pedagogicznej oraz bogatą wiedzą teoretyczną, przedstawiając się zawsze jako „nauczycielka ze Świdnika”.
Dzięki fachowej opiece nad nauczycielami (przez szereg lat była w Świdniku kierownikiem Międzyszkolnego Zespołu Samokształceniowego), a także przez udział w prowadzonych przez nią wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, wielu świdnickich nauczycieli przygotowywało się do awansu zawodowego i na doradców metodycznych.
Współpracowali z nią nauczyciele w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lublinie lub w Rejonie Oświatowym w Świdniku, który swym zasięgiem obejmował 6 gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Fajsławice, Jastków i Świdnik.
Jadwiga Dejko obecnie jest na emeryturze. Jednak w dalszym ciągu pracuje jako opiekunka stażu młodych nauczycieli w Prywatnej Katolickiej Szkole Podstawowej św. Jadwigi w Lublinie.
Nadal zapraszana jest na konferencje naukowe (np. na Kongres Edukacyjny pt. „Polska szkoła w Unii Europejskiej”, który odbył się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w marcu 2004 r.).
Współpracuje też ze Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Świdniku, do której zbiorów przekazała książki swojego autorstwa (dostępne są w dziale „Świdniczana" w Media Strefie).

Jadwiga Dejko dla nauczycieli stała się przykładem wzorowego pracownika i wspaniałego człowieka.
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku, Jadwiga Dziuba, wspominała: „Wszyscy pamiętamy Jej wskazówki: >>Nie zmuszajcie dzieci do aktywności, myślenia, tworzenia, lecz twórzcie warunki do wyzwalania aktywności, myślenia, tworzenia<<, a dla uczniów: >>Pamiętajcie, że największe zwycięstwo, to zwycięstwo nad samym sobą. Zatem w dążeniu do doskonałości musicie chcieć przezwyciężać swoje słabości<<”

opr. Piotr R. Jankowski
źródła:
materiały Jadwigi Dejko
opracowanie Jadwigi Dziuby