Celej Teresa

Urodzona 4 czerwca 1939 r. w Stryju. Z domu Mróz.
Mąż Stanisław, pracownik WSK Świdnik, obecnie na emeryturze. Synowie: Waldemar i Marcin.
Wykształcenie wyższe zawodowe. Od 1964 r. pracowała w I Liceum Ogólnokształcącym, a od 1965 r. jako nauczycielka fizyki w Szkole Podstawowej nr 2. Od roku 1991 jest na emeryturze.

W 1993 włączyła się w działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świdniku jako wiceprzewodnicząca Zarządu Rejonowego. Od 2002 r. jest Przewodniczącą Zarządu Rejonowego PZERiI w Świdniku. W 2003 r. została członkinią Prezydium Zarządu Okręgowego PZERiI w Lublinie.
Pełni funkcję sekretarza Rady Osiedla nr 2 Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest również członkinią Rady Programowej przy Spółdzielczym Domu Kultury.