Pasek Ryszard
człowiek Solidarności

Ryszard Pasek urodził się w 1957 roku w Radzyniu Podlaskim.
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego i pacyfikacji zakładu nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej. Włączył się w odbudowę struktur związkowych i aktywnie uczestniczył w pracach podziemnej Zastępczej Komisji Zakładowej WSK. Zaangażowany był w kolportaż wydawanego w Świdniku biuletynu związkowego „Grot” i innych wydawnictw nielegalnych. Prowadził działalność kolporterską, był odpowiedzialny za kolportaż na terenie zakładu WSK i miasta Świdnika. Dostarczał z Lublina nielegalne wydawnictwa, m.in. wykorzystując swoje pobyty w Lublinie podczas zajęć na Politechnice Lubelskiej, gdzie studiował.
Utrzymywał kontakty z działaczami Regionu Środkowo-Wschodniego Solidarności, z terenu Lublina i województwa. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy „Solidarności” oraz rozdzielane były do dalszego kolportażu wydawnictwa bezdebitowe.

W 1987 r. Ryszard Pasek wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej w WSK. W 1988 r. podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Zaangażował się w organizowanie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w WSK w Świdniku, wchodząc w skład prezydium Komitetu Założycielskiego, sformowanego we wrześniu 1988 roku. Z powodu swej działalności był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną, a w jego mieszkaniu zastosowano podsłuch.
Pełnił straż przy grobie zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki.
Działał w świdnickim kole Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, współpracował ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej koło w Świdniku.

Ryszard Pasek odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności, decyzją Prezydenta RP w 2017 r. oraz pamiątkowym Krzyżem Przyrzeczenia, przyznawanym w Świdniku osobom zaangażowanym w działalność podziemną.

Skromny, uczciwy i prawy człowiek.
Ryszard Pasek chorował, zmarł po kolejnym ataku choroby. Pogrzeb, z udziałem pocztów sztandarowych, odbył się 15 listopada 2023 r. w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku.

opr. Piotr R. Jankowski
fot. Stella Gronek-Wojdyga