Petruczynik Andrzej
pilot śmigłowcowy

Andrzej Petruczynik urodził się 10 listopada 1960 r.
Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy WSK Świdnik, a następnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa ze specjalnością agrolotniczą w Zamościu, zdobywając tytuł mechanika lotniczego (1.09.1975-31.07.1978)
W Ośrodku Szkolenia Personelu Lotniczego w Rzeszowie odbył szkolenie śmigłowcowe (1.06.1979-27.11.1981).
Andrzej Petruczynik podjął pracę w przedsiębiorstwie usług śmigłowcowych Heliseco w Świdniku. Pracował tam od 1.06.1981 r. do 28.02.2005 r., z przerwą na odbycie zasadniczej służby wojskowej w jednostkach w Inowrocławiu i Zamościu (24.10.1984-10.10.1986).
Następnie podjął dwuletnią pracę w policji (1.03.2005-31.03.2006), po której powrócił do firmy Heliseco (3.04.2006-03.05.2016).
4 maja 2016 r. rozpoczął pracę w hiszpańskich firmach lotniczych.
Jako pilot śmigłowców Mi-2 i Sokół, Andrzej Petruczynik wylatał ponad 6500 godzin. 28 września 2020 r. wykonał swój ostatni lot.
Przeszedł na emeryturę pomostową.
Pilot śmigłowcowy Andrzej Petruczynik zmarł nagle 15 kwietnia 2023 r., przeżywszy 62 lata. Pochowany został na cmentarzu w Dobrym Mieście.

opr. Piotr R. Jankowski na podstawie materiałów udostępnionych przez rodzinę A. Petruczynika