Winiarczyk Jan ps. Bohun

Jan Winiarczyk ps. Bohun urodził się 14 września 1919 roku.
Podporucznik AK, przydzielony do placówki „Krępiec” (od 1940 r. do kwietnia 1944 r.), pełniący w niej funkcję zastępcy drużyny.
Prowadził szkolenia, organizował mały i duży sabotaż. Brał czynny udział w akcji „Burza”, w oddziale Wojciecha Rokickiego ps. „Nerwa” (kwiecień-lipiec 1944 r.). Świadek mordu w lesie Krępieckim.
Został odznaczony Medalem Wojska (15.08.1948 r.) i Krzyżem Armii Krajowej (16.10.1984 r).
Zmarł 13 września 1984 r.

fot. z archiwum rodzinnego