Biały Zbigniew

Zbigniew Adolf Biały urodził się 1 marca 1959 r. w Mełgwi.
Rodzice: Adolf Stanisław Biały i Czesława (z domu Rudnicka).
Zbigniew Biały mieszkał i wychowywał się w Świdniku. Uzyskał wykształcenie wyższe ekonomiczne.
32 lata pracował w WSK Świdnik, wieloletni kierownik służby socjalnej.
Następnie pełnił funkcję kierownika Ośrodka Sportowego Avii Świdnik (następnie w strukturze PK Pegimek).

1988-89 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność WSK Świdnik,
1989-92 członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność WSK Świdnik,
1990-98 radny Rady Miejskiej w Świdniku (komisje: Budżetowa, Praworządności, Rewizyjna),
1993-2010 członek zarządu FKS Avia a następnie ASPS Avia (siatkówka),
1998-2010 wiceprezes Klubu Motorowego Champion (trial rowerowy).

Oddany działacz sportowy, współorganizator imprez w trialu rowerowym oraz młodzieżowych turniejów siatkówki chłopców, kierownik drużyny kadetów i młodzików ASPS Avia.

Członek stowarzyszenia Wspólnota Świdnicka, wielokrotny współorganizator Majówki Patriotycznej.

Zbigniew Biały zmarł nagle 28 października 2021 r. w Lublinie.
Pogrzeb odbył się w par. NMP Matki Kościoła w Świdniku, 5 listopada o godz. 12, następnie prochy złożono w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Świdniku.

opr. Piotr R. Jankowski