Bartoszewicz Grzegorz
pilot, instruktor

Grzegorz Bartoszewicz urodził się 16 września 1959 roku w Wydminach w województwie warmińsko–mazurskim.
Rodzice: Kazimierz Bartoszewicz i Anna z domu Jarocka.
17 października 1981 roku zawarł związek małżeński z Teresą z domu Holak. Ich dzieci: Justyna (1982), Łukasz (1984), Michał (1991).

Z lotnictwem Grzegorz Bartoszewicz związany był od 1976 roku, kiedy rozpoczął naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Karolewie. Po ukończeniu szkoły średniej studiował w Wyższej Szkole Społeczno–Ekonomicznej w Warszawie na wydziale pedagogicznym na kierunku wychowanie obronne (w latach 2001–2004 ). Pracę licencjacką „Lotnictwo sportowe w procesie wychowania i edukacji obronnej młodzieży polskiej” napisał pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. Marka Kucharskiego.

W 1979 roku rozpoczął pracę jako pilot śmigłowcowy w Zakładzie Eksploatacyjnych Usług Śmigłowcowych, następnie w – powstałym z przekształcenia ZEUŚ - Heliseco. Jako pilot usług agrolotniczych pracował w kraju i za granicą (Egipt, NRD) przy opryskach. W latach 1991–2001, w okresach letnich, na śmigłowcach Mi-2 oraz PZL W-3 Sokół brał udział w walkach z pożarami w Hiszpanii.

W 2001 roku rozpoczął służbę w szeregach Lotnictwa Straży Granicznej, w Nadbużańskim Oddziale SG, Podlaskim Oddziale Straży Granicznej i Biurze Lotnictwa Komendy Głównej SG w Warszawie. W latach 2011–2014 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Operacji Lotniczych w Biurze Lotnictwa Straży Granicznej w Warszawie, od 2015 roku naczelnika II Wydziału Lotniczego SG z siedzibą w Białymstoku.
29 września 2006 roku ukończył kurs specjalistyczny Inspektorów Bezpieczeństwa Lotów SZ RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Od 31 marca do 11 lipca 2008 roku, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, uczestniczył w kursie oficerskim o specjalności logistyka.

17 września 2008 roku mianowany został przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na podporucznika SG. Kolejne awanse: na porucznika SG - 11 listopada 2011 roku, na kapitana - 11 listopada 2015 roku, na majora - 16 maja 2020 roku.

Od 21 stycznia 2003 roku, jako instruktor śmigłowcowy I klasy, szkolił kolejnych pilotów, dzieląc się życiową pasją i zawodowym doświadczeniem. Jako instruktor wylatał 454 godzin lotów. Nie tylko szkolił innych, ale podnosił również swoje kwalifikacje i zdobywał kolejne uprawnienia, między innymi:
- wykonywanie lotów nocnych w goglach noktowizyjnych (2.03.2004 r.),
- wykonywanie lotów z wykorzystaniem technik linowych (24.03.2004 r.),
- wykonywanie lotów połączonych ze zrzutem skoczków spadochronowych (12.08.2006 r.)

Grzegorz Bartoszewicz nagrodzony został m. in.:
- brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, nadanym przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Lubelskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (05.05. 2004 r.),
- brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” nadanym przez Ministra Obrony Narodowej (12.09.2011 r.)

W powietrzu, na śmigłowcach Mi-2, PZL-W3 Sokół, PZL-Kania, Grzegorz Bartoszewicz spędził 7095 godz. 25 min. (w tym loty nocne w goglach noktowizyjnych - 220 godz.).

Grzegorz Bartoszewicz zmarł 2 kwietnia 2021 roku w Świdniku. Msza św. żałobna odprawiona została przez archidiecezjalnego duszpasterza środowisk lotniczych ks. Krzysztofa Czerwińskiego w kościele pw. św. Józefa w Świdniku, 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 13. Ciało złożono w grobie rodzinnym przy alei głównej na cmentarzu komunalnym w Świdniku. Podczas uroczystości na cmentarzu salwy honorowe oddała Kompania Reprezentacyjna SG, pożegnalny przelot nad miejscem pochówku wykonał śmigłowiec Kania.

Opr. Piotr R. Jankowski na podstawie mat. pochodzących od Teresy Bartoszewicz