Rapnicki Marek
poeta, fotografik

Marek Rapnicki urodził się 28 grudnia 1955 roku w Lublinie. Rodzice: Bartłomiej i Jadwiga. Żona Jadwiga.
W latach szkolnych mieszkaniec Świdnika. Współzałożyciel Klubu Płytowego „Igła" w Świdniku.
Ukończył archeologię (UMCS) oraz studia podyplomowe z dziedziny kulturalno-oświatowej (UW).
Archeolog, animator kultury, poeta, eseista, podróżnik, miłośnik Bałtyku, starej, zjednoczonej przez chrześcijaństwo Europy, muzyki baroku, jazzu oraz czerwonego wina, znawca kina, geografii i muzyki rockowej.
Od 1980 roku mieszka w Raciborzu.
W 1989 roku przewodniczący Raciborskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
W latach 1990–2002 radny i działacz samorządu terytorialnego.
Były dyrektor Raciborskiego Domu Kultury, następnie instruktor Raciborskiego Centrum Kultury. Inicjator wielu przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych.
Pomysłodawca, współzałożyciel, redaktor naczelny „Almanachu Prowincjalnego", pisma literacko-kulturalnego, które redaguje od 2005 roku.
W 2003 roku prowadził polsko-czeski projekt interdyscyplinarny „Prowincja – matecznik słowa”, zakończony dwiema publikacjami w jego redakcji: „U źródeł sensu. Leśmian, Hrabal, Schulz” (materiały z sesji) oraz „Od słowa ke slovu” (dwujęzyczna antologia poezji).
Członek społecznej rady programowej przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku.

Marek Rapnicki opublikował m.in.:
„Ość” (1990),
„Pieśń winnego”(1991),
„Terytorium powiernicze” (2006)
„Późna miłość. Rzym według Marka Rapnickiego” (2013, promocja w MOK Świdnik)
„Pan Amo prosi o głos" (Wydawnictwo Test, Lublin 2020, promocja w M-PBP w Świdniku)
„Nieświęta ziemia" (Topos, Sopot 2021, zaplanowane spotkanie autorskie, w bibliotece w Świdniku, w kwietniu 2022)

opr. Piotr R. Jankowski