Mercik Wiesław
inżynier, pilot

Wiesław Mercik przygodę z lataniem zaczął w 1949 roku. Lotnicze umiejętności zdobywał w Bieszczadach, był czynnym szybownikiem jeszcze w latach 70 XX w.
W 1959 roku rozpoczął loty na śmigłowcach. W 1965 roku oblatywał dwusilnikowy, turbinowy śmigłowiec Mi-2. Jako pierwszy wzniósł się Sokołem 16 listopada 1979 roku.
W 1980 r. został dyrektorem Zakładu Badawczo Rozwojowego PZL-Świdnik.
Wiesław Mercik był zwolennikiem przemian jakie następowały w Polsce w roku 1980. Za poglądy polityczne i przynależność do NSZZ „Solidarność” został zwolniony z wytwórni, po 27 latach pracy, tuż po zakończeniu programu oblotu Sokoła.
Wyemigrował z Polski. Osiadł w Stanach Zjednoczonych AP. Osiągnął tam sukces, jakim było uzyskanie pracy w wymagającym wybitnych kwalifikacji i wieloletniej praktyki zawodzie pilota doświadczalnego. Latał na wszystkich typach śmigłowców, z wyjątkiem niektórych wojskowych. Na swoim koncie ma wylatanych kilkanaście tysięcy godzin.
Żona Ewa, córka, dwoje wnuków.
10.06.2001 r. uhonorowany został medalem 50–lecia WSK PZL-Świdnik.

red. Piotr R. Jankowski