Hołub Józef
doktor nauk ekonomicznych

Józef Hołub urodził się 22 maja 1931 roku w Siedliszczach.
Ślub z żoną - pochodzącą z Chełma - wziął w Świdniku.
Po ukończonych studiach, w 1955 roku, zatrudniony został w WSK, gdzie zajmował się analizą ekonomiczną.
W 1972 roku został zatrudniony przez rektora Podkowę w Politechnice Lubelskiej. 30 września 1980 roku, na podstawie rozprawy pod tytułem „Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie w przemyśle polskim”, napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. Olgierda Gedymina, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie.
Józef Hołub był pierwszym prezesem osiedla domów jednorodzinnych „Radość” w Świdniku.
Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla Województwa Lubelskiego.
Po 1989 roku jako szef zespołu PETEX, działającego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przygotował projekty prywatyzacji przedsiębiorstw.
Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w wydziale Rozwoju.
Ojciec Grzegorza (do 2020 roku komendanta policji w Świdniku), dziadek utytułowanych sportowców.
Józef Hołub zmarł w 2019 roku.

opr. Piotr R. Jankowski