Pietruszewski Stanisław

Stanisław Pietruszewski urodził się 16 marca 1937 roku w Sowinie k. Parczewa, syn Jana i Katarzyny z d. Danielkiewicz.
W latach 50. w ZMP.
W latach 1952-1955 ślusarz w WSK Świdnik, 1955-1958 ślusarz w Zakładach Wyrobów Kamionkarskich w Gozdnicy k. Żagania. Powrócił do Świdnika i w latach 1958-1959 pracował ponownie w WSK jako blacharz, ślusarz. W ramach służby wojskowej, w latach 1959-1960, był pomocnikiem górnika w KWK Siemianowice. Od 1969 roku znowu w WSK – ślusarz, specjalista ds. urządzeń dźwigowych, mechanik, mistrz.
Współorganizator strajku w zakładzie, 8-11 lipca 1980 roku.
Od IX 1980 roku w Solidarności. Od 18 XII członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w WSK Świdnik. Od 14 IV 1981 roku wiceprzewodniczący Środowiskowej Komisji Porozumiewawczej w Świdniku.
Delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego, IV-V 1981. Kandydat na przewodniczącego Zarządu Regionu, członek ZR.
Współorganizator strajku, 13-16 XII 1981 roku, w WSK Świdnik, przewodniczący komitetu strajkowego, członek RKS.
17 XII zatrzymany, 20 XII aresztowany, osadzony w areszcie śledczym w Lublinie. 13 lutego 1982 roku skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu. Osadzony w zakładach karnych w Łęczycy i Hrubieszowie – tam był współorganizatorem akcji protestacyjnych więźniów politycznych.
9 VI 1983 roku zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski rady Państwa z 12 V 1983 r. 14 IX darowano resztę kary na mocy amnestii. 24 X odmówił podpisania oświadczenia o przestrzeganiu warunków amnestii.
Z pracy oficjalnie zwolniony został 16 III 1982 roku. Starał się o ponowne przyjęcie do WSK Świdnik, otrzymał dwukrotnie odmowę w 1983 roku. Pracował dorywczo do 1986 roku. W latach 1986-1990 ślusarz-konserwator urządzeń dźwigowych w Spółdzielni Dźwigowo-Instalacyjnej w Lublinie. W 1990 roku zatrudniony jako mistrz w WSK. Pięć lat później, w 1995 roku, przeszedł na emeryturę.
1 V 1984 roku został zatrzymany podczas manifestacji w Lublinie.
Uczestnik, w latach 1984-1987, Maksymiliańskiego Ruchu Trzeźwości, prowadził m.in. pikiety pod sklepami monopolowymi, również w Świdniku. Wielokrotny uczestnik lubelskich pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.
30 VIII 1985 roku zatrzymany za kolportaż ulotek w Lublinie, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 3 V 1988 roku zatrzymany podczas manifestacji patriotycznej w Lublinie.
Od 19 XII 1987 roku do maja 1989 roku członek Komitetu Założycielskiego Solidarności.
XI/XII 1989 roku delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.
1990-1995 członek KZ, delegat na WZD.
Od 1998 roku prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.
Rozpracowywana przez p. V RUSW w Świdniku w ramach SOS krypt. Kaznodziej (15 V 1984 - 30 VI 1987) oraz przez p. V RUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Atlas (14 I 1988 - 25 VIII 1989)
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Złotym Krzyżem Zasługi (2000) oraz pośmiertnie Krzyżem Świdnickiego Lipca.

Stanisław Pietruszewski zmarł 2 grudnia 2010 roku w Świdniku

opr. Piotr R. Jankowski
źródło:
Marcin Dąbrowski, Pietruszewski Stanisław w: Encyklopedia Solidarności