Olszewski Jan
Honorowy Obywatel Świdnika

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie.
Podczas okupacji niemieckiej był harcerzem Szarych Szeregów w obwodzie Praga Armii Krajowej. Uczestnik Powstania Warszawskiego.
Adwokat. Od 1964 roku bronił w procesach politycznych działaczy opozycji antykomunistycznej.
W 1976 roku współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników.
W 1980 roku inicjator utworzenia ogólnopolskiej zjednoczonej struktury związków zawodowych.
Współautor statutu NSZZ Solidarność.
W stanie wojennym obrońca w sądowych procesach politycznych.
W 1988 roku współtwórca Komitetu Obywatelskiego Solidarność.
Twórca i lider Ruchu Odbudowy Polski.
Premier rządu w latach 1991-1992 (rząd został obalony w następstwie podjętych działań lustracyjnych, w tzw. „nocnej zmianie”).
Poseł na Sejm I, III i IV kadencji w latach 1991-1993 oraz 1997-2007.

Losy PZL-Świdnik być może potoczyłyby się inaczej, gdyby nie zaangażowanie Jana Olszewskiego. Dzięki jego zaangażowaniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało zgodę na sprzedaż śmigłowców do Birmy, ratując zakład przed katastrofą ekonomiczną.
W uznaniu zasług, 1 września 2010 roku, uchwałą rady miejskiej, został nadany Janowi Olszewskiemu tytuł Honorowy Obywatel Miasta Świdnika.
Jan Olszewski przynajmniej sześciokrotnie przyjeżdżał do Świdnika. Na spotkania z nim, m. in. w kościele NMP Matki Kościoła, przychodziły zawsze rzesze mieszkańców.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego 2019 roku. Pochowany na cmentarzu w Warszawie (Powązki Wojskowe).

opr. Piotr R. Jankowski