Śledziejowska-Osiczko Stanisława

Stanisława Śledziejowska-Osiczko urodziła się 17 listopada 1924 roku w Toruniu, gdzie ukończyła szkołę podstawową.
Jej ojciec, kapitan Stanisław Śledziejowski, przybył w 1936 roku do Świdnika. W cywilnej szkole pilotów LOPP został szefem pilotażu. Będąc członkiem kadry szkoły pilotów LOPP, zamieszkał wówczas przy lotnisku. Latem 1938 roku przyjechała do niego rodzina i zamieszkali w Adampolu u pani Staszczakowej.
Dalszą edukację Stanisława Śledziejowska kontynuowała w lubelskim gimnazjum. Naukę przerwała wojna.
Od wiosny 1940 roku Stanisława należała do ZWZ. Była łączniczką i kolporterką prasy podziemnej.
Aresztowana została przez Gestapo 7 lutego 1941 roku. Przeszła ciężkie śledztwo w więzieniu "Pod Zegarem" i na Zamku Lubelskim.
21 września 1941 roku Stanisława Śledziejowska została wysłana "sondertransportem" (transportem specjalnym) do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie otrzymała numer obozowy 7712. Stanisława Śledziejowska w obozie poddawana była pseudomedycznym eksperymentom,30 października 1942 roku została zoperowana doświadczalnie.
W obozie koleżanki nazwały Stanisławę "Śledziem". Wśród towarzyszy niedoli była jej bliska przyjaciółka, prof. Wanda Półtawska oraz poetka Grażyna Chrostowska, której wiersze Stanisława nauczyła się na pamięć.
27 kwietnia 1945 roku została ewakuowana z obozu na zachód w kierunku Lubeki, gdzie została wyzwolona na początku maja.
Powróciła do Świdnika.
Następnie zdała tzw. "małą maturę" w Krakowie, a w 1947 roku podjęła pracę jako sanitariuszka w Domu Pracy Kobiet we Wrocławiu.
Potem zamieszkała w Szczecinie - jej ojciec kpt. pil. Stanisław Śledziejowski pełnili służbę w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku.
W tych latach miała spotkania z "panami w czarnych butach i popielatych spodniach". Oskarżono ją o szpiegostwo "na rzecz krajów imperialistycznych".
W grudniu 1949 roku w Jarosławiu wyszła za mąż za Henryka Osiczko. Mieli trzech synów: Krzysztofa, Jacka i Leszka.
Stanisława Śledziejowska-Osiczko, ze względu na stan zdrowia, krótko pracowała zawodowo. Zajęła się wychowaniem synów.
Po badaniach lekarskich w 1958 roku na Akademii Medycznej w Warszawie, przebywała na leczeniu w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na stan zdrowia otrzymała rentę specjalną.
Stanisława Śledziejowska-Osiczko mieszkała w Jarosławiu (Podkarpackie), gdzie spędziła całe swoje dorosłe życie. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, ciepło wspominająca Adampol. Chętnie przyjeżdżała do Świdnika, mówiąc o nim "mój Świdnik", gdzie uczestniczyła w spotkaniach z młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego, realizującą program edukacyjny dotyczący więźniarek z Ravensbrück.
Stanisława Śledziejowska-Osiczko zmarła w wieku 92 lat.
25 maja 2017 r. o g. 16:00 odbył się pogrzeb, na Starym Cmentarzu w Jarosławiu, w którym wzięła udział delegacja ze Świdnika.

Jesienią 2017 roku burmistrz Świdnika wystąpił do rady miasta z wnioskiem o nadanie Stanisławie Śledziejowskiej-Osiczko tytułu Honorowy Obywatel Miasta Świdnika. Tę inicjatywę wspierała społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, które we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej od kilku lat realizuje program edukacji historycznej, w ramach którego organizowane są spotkania z byłymi więźniarkami obozu Ravensbruck.
Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Świdnika było wyrazem uznania i szacunku dla aktywności społecznej i bohaterskiego życia Stanisławy Śledziejowskiej-Osiczko, mieszkanki przedwojennego i powojennego Adampola, najstarszej dzielnicy Świdnika. Jej odwaga, poświęcenie i ofiarna działalność publiczna, którą – pomimo stanu zdrowia - prowadziła przez wiele lat, pozostaje wzorem do naśladowania.
Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Świdnika Stanisławie Śledziejowskiej-Osiczko było symbolicznym wyrazem wdzięczności za niekwestionowane dokonania dla życia społecznego, a szczególnie za działalność wychowawczą i edukacyjną na rzecz młodego pokolenia świdniczan. Życie Stanisławy Śledziejowskiej-Osiczko to doskonały przykładu bezkompromisowej postawy w obronie ideałów, bohaterskiego życia kobiety, więźniarki obozu koncentracyjnego.
Rada Miasta Świdnik nadała Stanisławie Śledziejowskiej-Osiczko tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnika uchwałą nr XLV/424/2017, podjęta podczas sesji 25 października 2017 roku. Akt nadania tytułu został uroczyście odczytany przez przewodniczącego Rady Miasta Świdnik Janusza Królika podczas spotkania burmistrza Świdnika i uczniów II LO w Świdniku z więźniarkami, na które przybyła przyjaciółka Stanisławy - Wanda Rosiewicz oraz Marianna Bogusz i Alicja Gawlikowska.

Opr. Piotr R. Jankowski
Źródło:
relacja Stanisławy Śledziejowskiej-Osiczko, 2016
http://jtajchert.w.interia.pl/zyciorysykrolikow.htm
Uchwała Rady Miasta Świdnik nr XLV/424/2017 z 25 października 2017 roku