Kiryła Mariusz
artysta, malarz

Mariusz Witold Kiryła urodził się w 1956 roku w Lublinie.
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie
Uczestnik kontrkulturowych działań artystycznych w Polsce w latach 70./80. XX w.
Mariusz Kiryła reprezentuje Lubelską Szkołę Metafory, nawiązuje do twórców (Anna Strumińska, Piotr Strelnik-Wendy, Krzysztof A. Sprawka), wśród których jest twórcą najbliższym abstrakcji.
Należy do twórców, którzy zdecydowanie preferują malowanie bezpośrednio w plenerze.
Od kilku lat zajmuje się fotografiką - jego członkiem w SDP, publikuje zdjęcia na łamach portali internetowych i prasy drukowanej. Jako fotograf stara się dokumentować przemijanie pejzaży miejskich, odchodzących bezpowrotnie z krajobrazu urbanistycznego.
Mariusz Kiryła zabiera głos jako publicysta, starając się pokazać to, czym sztuka dzisiejsza nie jest.
M. Kiryła jest zdania, że obowiązkiem artysty nie musi być koniecznie wypowiadanie się na tematy polityczne, natomiast jest nim pozostawienie po sobie konkretnych dzieł, nie zaś ich projektów. Ceni czysto rzemieślnicze przygotowanie twórców, jakiego nie znajduje w kulturze ponowoczesnej.
Mariusz Kiryła jako artysta jest postacią niezwykle wyrazistą, na trwałe wpisaną w kulturalny pejzaż miasta i regionu. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym jako twórca, animator (na co dzień działa w pracowni plastycznej przy parafii pw. NMP Matki Kościoła, prowadził również warsztaty przy Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku).
M. Kiryła jest autorem prac o charakterze użytkowym. Przygotował projekty okładek wielu książek - est autorem projektu okładki obszernej okolicznościowej publikacji wydanej z okazji jubileuszu miasta"Nasz Świdnik. 50 lat miasta Świdnika. Środowisko - Ludzie - Dokonania" (P.R. Jankowski, A. Mieczkowski, S. Myk), książki "Kartki z historii Świdnika" (P.R. Jankowski) oraz "Bibliografii Świdnika" (U. Klimkiewicz), "Ksiądz Kanonik Jan Hryniewicz. Ojciec duchowny świdniczan" (A. Mieczkowski), "Świdnicki Lipiec" (red. P.R. Jankowski). Jest również autorem okładki płyty chóralnej "Pasja" oraz płyty "Tyś zajaśniała nad Wąwolnicą".

Aktywność artystyczna Mariusza Kiryły przejawia się w wielu dziedzinach plastycznych. Jest grafikiem - tworzył szereg cykli pejzażowych i sakralnych, rysownikiem. Zasadniczą dziedziną, w której najpełniej realizuje się osobowość artystyczna Kiryły jest jednak malarstwo. Artysta posługuje się różnymi technikami. Jest twórcą poszukującym, pociągają go eksperymenty techniczne i technologiczne. Artysta stara się wzbogacić i urozmaicić fakturę obrazu, wprowadzając do swoich prac element kolażu. Zasadniczymi elementami jego malarstwa są kolor i światło. Potwierdza to całą tradycją sztuki malarskiej, z której Kiryła czerpie, wykorzystując zdobycze Turnera, Soutine’a a także mistrzów współczesności, jak A. Tapier. Dialog z tradycją i własne poszukiwania pozwoliły artyście wypracować swój własny oryginalny styl, świadczący o wieloaspektowej dojrzałości.
Artysta tworzy głównie martwe natury i pejzaże, w których niejednokrotnie zbliża się do kompozycji o charakterze abstrakcyjnym. Kolorystyka tych prac jest starannie wyważona, co świadczy o talencie i wrażliwości artysty.
Jego kompozycje, w przeważającej mierze akrylowe lub olejne, realizowane w różnych formatach: kameralnych (prawie miniaturowych) a także nieomal monumentalnych, były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą - między innymi w Paryżu, gdzie artysta spędził część swego życia. M. Kiryła współpracował z kolonią artystów polskich żyjących w stolicy Francji i jej okolicach. Jego prace były reprodukowane między innymi w katalogu Art & Comunication. Art Contemporain, Paris 1994. Także w Polsce reprodukcje jego prac pojawiały się w różnych czasopismach, katalogach i drukach okolicznościowych.
Swoje prace Mariusz Kiryła w kraju i za granicą:
1988 - Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie
1989 - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
1989 - Galeria Sztuki Współczesnej przy MOK w Garwolinie "Tektura płótno"
1991 - Galeria INOPS przy KUL
1993 - Teatr NN, "Podwórka" - wystawa malarstwa i grafiki połączona z projekcją filmu Grzegorza Linkowskiego, inspirowanego twórczością artysty
1994 - wystawa zbiorowa w Paryżu, katalog Art Contemporain
1995 - grafika pasyjna, kościół pw. NMP Matki Kościoła, Świdnik
1997 - Galera pod Czwórką przy PS ZOZ Lublin, malarstwo, grafika, pastele
2004 - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku - wystawa malarstwa "Przestrzenie"
2008 - Klub Alchemia, Lublin ,,Okna cynamonowe" z projekcją filmu Grzegorza Linkowskiego, inspirowanego twórczością artysty
2008 - MOK w Świdniku, wystawa malarstwa
2010 - Strefa Sztuki, galeria Venus w Świdniku, rysunek, grafiki – Paryż, Lublin, Świdnik
2010 - Mszana Dolna, wystawa rysunku
2012 - Galeria Sztuki LSM, wystawa rysunku
2013 - Galeria "Za szybą" MOK Świdnik, wystawa malarstwa
2014 - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku, wystawa malarstwa
2015 – LUBSACRO 2015, Lublin, wystawa malarstwa sakralnego
2019 - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku, "Moja Irlandia"
2020 - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku, cykl wystaw online z okazji 25-lecia pracy w mieście

Podczas ekspozycji autor prezentuje świetliste pejzaże oraz prace o charakterze sakralnym. Tematyka sakralna, w tym cykle Maryjne (wystawa „Oblicza” – nawiązująca do wizerunków MB Zwycięskiej z Kozielska, NMP z Ostrej Bramy oraz do częstochowskiej ikony, wystawa w Wąwolnicy z wizerunkami MB Kębelskiej i MB Wąwolnickiej) stała się dla artysty niezwykle ważna w ostatnich w latach. Na tym polu żywą inspiracją dla niego jest przede wszystkim sztuka ikony a także sztuka ludowa.
Mariusz Kiryła mieszka w Świdniku. Ściśle współpracuje z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Świdniku.
Uhonorowany został odznaczeniem Amicus Civitatis - Przyjaciel Miasta.

opr. Piotr R. Jankowski
źródła:
Wąwolnica, wystawa, dr Wacław Pyczek
Z Mariuszem Kiryłą rozmawia Jerzy Jacek Bojarski