Papiewska Wanda
siostra Jana Hempla

Anna Wanda Papiewska (niekiedy Hempel-Papiewska) urodziła się 23 maja 1883 r. w miejscowości Choroszczynka, pow. Biała Podlaska, zmarła 14 stycznia 1974 r. w Lublinie, pochowana na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Córka Józefa Hempla i Heleny z Krzyżanowskich. Siostra Jana Hieronima Hempla, publicysty, krytyka literackiego, dziennikarza, twórcy lubelskiego ruchu spółdzielczego, który w 1913 roku, m.in. wraz z siostrą Wandą Papiewską, założył Lubelską Spółdzielnię Spożywców.
Willa „Bożenna” przy dzisiejszej ul. Wojska Polskiego była letnim domem Jana Hieronima Hempla.
Wiosną 1926 roku odbyło się w „Bożenniie” zebranie komunistów, z udziałem przybyłego z Warszawy Jana Hempla.
W willi tej aż do swojej śmierci mieszkała Wanda Papiewska. Jej mąż, od 1908 r., Franciszek Papiewski, był wicedyrektorem Kancelarii Cywilnej prezydenta Bolesława Bieruta. Mieli córkę Bożenę i być może stąd wzięła się nazwa willi (na zdjęciu matka z córką).
Wykorzystując znajomość z prezydentem Bolesławem Bierutem, Wanda Papiewska, w latach pięćdziesiątych XX w., starała się wpływać na łagodzenie niesprawiedliwych i nieuzasadnionych wyroków sądowych. W kilku wypadkach jej interwencje dały pozytywne rezultaty, chociaż władze lokalne zarzucały Papiewskiej, że broni „reakcjonistów”.5 Skutecznie interweniowała u Bieruta w sprawie harcerki Danuty Magierskiej, nauczycielki Małgorzaty Szewczyk oraz mieszkańca Świdnika Tomasza Kicińskiego, którego z gospodarstwa, znajdującego się z tyłu dzisiejszej biblioteki, wywłaszczono pod budowę przedszkola i osiedla pomiędzy dzisiejszymi ulicami Skłodowskiej i Kilińskiego a ul. Środkową.
Późniejszym właścicielem willi został sołtys Bronisław Kordyga, od którego około roku 1960 „Bożennę” kupił ówczesny proboszcz parafii w Kazimierzówce, ks. Józef Bieńkowski. Zamierzał tutaj prowadzić lekcje religii dla młodych świdniczan, niestety plan ten się nie powiódł. Władze komunistyczne zakazały prowadzenia nauki religii.

opr. Piotr R. Jankowski, fot. via LSS Społem
źródła:
Małgorzata Bielecka-Hołda, Papiewscy, Gazeta w Lublinie, 4 lipca 2005
Stanisław Krzykała, Z dziejów KPP na Lubelszczyźnie 1924-1928, w: Biblioteka Społeczno Polityczna Zagadnienia Historyczne tom 1, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1967, s. 31
Zbigniew Landau, Polski Słownik Biograficzny t. 25 s. 172
http://www.lss.pl/historia.php